નદીમાં પ્રદૂષણ:પાટણની સરસ્વતી નદીના પ્રવાહીમાં મોટા પ્રમાણમાં બાયો મેડિકલ વેસ્ટ તરતો જોવા મળ્યો

પાટણ24 દિવસ પહેલા
  • કૉપી લિંક

પાટણમાં સરસ્વતી નદીમાં મેડિકલ દવાનો બાયો વેસ્ટ અંદર નાખતા પાણીમાં તરતો જોવા મળ્યો હતો. હાલમાં સરસ્વતી નદીનો પ્રવાહ ચાલુ હોય આ બાયો વેસ્ટ પાણીમાં તરીને જતો હોય લોકો અંદર ન્હાતા અને પસાર થતા હોય બાયો મેડિકલ વેસ્ટને લઇ લોકોના સ્વાસ્થ્યને નુકસાન થવાની ભીતિ ઊભી થવા પામી છે..

પાટણ તાલુકાના સુજનીપુર ગામ પાસેથી પસાર થતી સરસ્વતી નદીના પ્રવાહમાં શુક્રવારે મોટા પ્રમાણમાં મેડિકલ નો બાયો વેસ્ટ તરતો જોવા મળ્યો હતો. નદીના પ્રવાહમાં બાયો વેસ્ટ મેડિકલ નો જથ્થો ખુલ્લામાં તરી ને ફરી રહ્યો હોય આ પ્રવાહમાંથી લોકો પસાર થતા હોય તેમ જ નાવા પણ બાળકો પડતા હોય તેમના સ્વાસ્થ્ય સામે ખતરો ઊભો થવા પામ્યો હતો.

ત્યારે બાયોમેડિકલ વેસ્ટ જાહેરમાં નાખો કે સળગાવવા ઉપર પ્રતિબંધ હોવા છતાં પવિત્ર સરસ્વતી નદીમાં કોઈ સમૂહ દ્વારા આ રીતે બાયો વેસ્ટ મેડિકલ નો જથ્થો નાખવામાં આવતા લોકોમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો હતો.

અન્ય સમાચારો પણ છે...