વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈ તંત્રની તૈયારી:પંચમહાલ જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી સુજલ મયાત્રાની અધ્યક્ષતામાં પ્રિન્ટિંગ પ્રેસના મુદ્રકો સાથે બેઠક યોજાઈ, સાહિત્ય છાપવાની માર્ગદર્શિકા જાહેર

પંચમહાલ (ગોધરા)એક મહિનો પહેલા
  • કૉપી લિંક

ભારતનાં ચૂંટણી આયોગ દ્વારા વિધાનસભા સામાન્ય ચૂંટણી-2022નો ચૂંટણી કાર્યક્રમ જાહેર થઈ ગયો છે. ભારતના ચૂંટણી આયોગની જોગવાઈ મુજબ ચૂંટણી વખતે આપના મુદ્રણાલયમાં છાપેલા ચૂંટણી અંગેના કોઈપણ ચોપાનિયા, ભીંતપત્રો કે આવી અન્ય સામગ્રી પર મુદ્રક પંકિતમાં મુદ્રક અને પ્રકાશકના નામ અને સરનામા સ્પષ્ટપણે દર્શાવવા ફરજીયાત છે. જે અંગે આજ રોજ જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી અને કલેક્ટર પંચમહાલ સુજલ મયાત્રાની અધ્યક્ષતામાં જિલ્લા સેવા સદન કલેક્ટર કચેરી હોલ ગોધરા ખાતે પ્રિન્ટિંગ પ્રેસના મુદ્રકો સાથે બેઠક યોજાઇ હતી.

આ પ્રસંગે જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, મુદ્રિત સામગ્રીની ચાર નકલો એટલે કે મુદ્રિત કરવામાં આવેલી હોય તેવી દરેક મુદ્રિત સામગ્રીની ચાર નકલો સાથે તથા જરૂરિયાત મુજબ પ્રકાશક પાસેથી મેળવેલ એકરારપત્ર સાથે છાપકામ કર્યાના ૩ (ત્રણ) દિવસની અંદર કલેક્ટર કચેરીને એકરારપત્ર નમુનો “ક” અને “ખ” સામેલ કરી મોકલી આપવાની રહેશે. જ્યારે 24 કલાકની અંદર ઈમેઇલ દ્વારા મોકલી આપવાની રહેશે.

ભારતના ચૂંટણી આયોગની જોગવાઈઓના કોઈપણ ઉલ્લંધનને ખુબ ગંભીરતાથી જોવામાં આવશે. તેમજ યોગ્ય કેસોમાં રાજ્યના પ્રસ્તુત કાયદા અન્વયે મુદ્રણાલયનું લાયસન્સ પણ રદ કરવા જેવા કડક પગલા લેવામાં આવશે જેની નોંધ લેવાં પણ જણાવ્યું હતું.

લોક પ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમ 1951 ની કલમ (ક) ની જોગવાઈઓ મુજબ મુદ્રકોએ ચૂંટણી લડતા ઉમેદવારો દ્વારા ચૂંટણી લગતું પ્રચારનું સાહિત્ય જેવું કે પત્રિકાઓ, પોસ્ટરો વગેરે પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ ખાતે છાપવામાં આવે ત્યારે પ્રકાશકના નામ અને સરનામા ન હોય તેવી પત્રિકા કે પોસ્ટર છાપી કે પ્રસિધ્ધ કરી શકાશે નહીં.

આ બેઠકમાં જિલ્લા વિકાસ અધિકારી ડી.કે.બારિયા, નાયબ જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી શ્રીમતી નેહા ગુપ્તા સહિત પ્રિન્ટિંગ પ્રેસના મુદ્રકો હાજર રહ્યા હતા.

અન્ય સમાચારો પણ છે...