નિયંત્રણ:નાળિયેરીમાં સફેદ માખીની ઓળખ અને નિયંત્રણ માટે આજે વેબિનાર

નવસારીએક વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
  • અસ્પી વિદ્યાલયમાં સવારે 10 કલાકે કાર્યક્રમ

કૃષિ યુનિવર્સિટી અંતર્ગત અસ્પી બાગાયત-વ-વનીય મહાવિદ્યાલય ખાતે એ.આઈ.સી.આર.પી. (પામ્સ) યોજના કાર્યરત છે. યોજનાના ઈનચાર્જ ડો. પંકજ ભાલેરાવ જણાવે છે કે હાલ સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં (ખાસ કરીને ગીર અને સોમનાથ જિલ્લામાં) દરિયાકાંઠાની નાળિયેરીની વાડીમાં રૂગોજ સ્પાયરિલિંગ વ્હાઈટલ્ફાય (સફેદમાખી) જીવાતનો ઉપદ્રવ વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળે છે.

જેના નિયંત્રણ માટે તાત્કાલિક પગલાં લેવામાં આવે તો જીવાતને વધારે ફેલાવાથી બચાવી શકાય અને ઝડપથી નિયંત્રણ મેળવી શકાય છે. જે હેતુથી નાળિયેરીમાં રૂગોજ સ્પાયરિલિંગ વ્હાઈટલ્ફાય (સફેદ માખી) : ઓળખ અને નિયંત્રણ શિર્ષક હેઠળ ગુજરાતમાં નાળિયેરીની ખેતી કરતા ખેડૂત ભાઈ-બહેનો તથા રાજ્યના નાળિયેરી પાક સાથે સંકળાયેલા વૈજ્ઞાનિકો માટ ઓનલાઈન વેબિનારનું 19મીને સવારે 10 કલાકે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. મોટી સંખ્યામાં આ વેબિનારમાં ખેડૂતો ભાગ લે તેવો અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે.

અન્ય સમાચારો પણ છે...