વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ:દેશના 3 હેરિટેજ લીમડાનાં ઝાડ ગુજરાતમાં 2 મહેસાણા જિલ્લામાં અને 1 સુરેન્દ્રનગરમાં

મહેસાણા23 દિવસ પહેલાલેખક: ચિન્તેષ વ્યાસ
 • કૉપી લિંક

રાજ્યમાં હેરિટેજ કેટેગરીમાં આવતાં અને સંરક્ષિત જાહેર કરેલા લીમડાનાં માત્ર 3 વૃક્ષો છે. જે પૈકી 2 મહેસાણા જિલ્લામાં અને એક સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં છે. મહેસાણાના ખેરાલુ તાલુકાના લુણવા ગામના 24.35 મીટર ઊંચાઇ ધરાવતાં લીમડાને 1994માં કેન્દ્ર સરકારના વન અને પર્યાવરણ મંત્રાલયે દેશનું સૌથી મોટું વૃક્ષ જાહેર કરી મહાવૃક્ષનું બિરુદ આપ્યું હતું.

વડનગરના જાસ્કા ગામના 250 વર્ષથી વધુ વયના લીમડાને સૌથી મોટા વૃક્ષનું બિરુદ અપાયું છે. જ્યારે સુરેન્દ્રનગરના ધ્રાંગ્રધા તાલુકાના ભેચડા ગામે 6.9 મીટર થડનો ઘેરાવો ધરાવતો લીમડો દેશમાં સૌથી મોટું થડ ધરાવે છે.

દેશમાં સૌથી ઊંચું મહાવૃક્ષ સ્થળ

 • ગામ-લુણવા, તા.ખેરાલુ
 • વૃક્ષની ઊંચાઇ 24.35 મીટર
 • થડનો ઘેરાવો 5.74 મીટર
 • કુલ ઘેરાવો 28.60 મીટર
 • ઉંમર : આશરે 200 વર્ષથી વધુ

સૌથી મોટા થડવાળો ધ્રાંગ્રધ્રા પંથકનો લીમડો...

 • સ્થળ : ગામ-ભેચડા, તા.ધ્રાંગ્રધ્રા, જિ.સુરેન્દ્રનગર
 • વૃક્ષની ઊંચાઇ : 24 મીટર
 • થડનો ઘેરાવો 6.9 મીટર
 • કુલ ઘેરાવો 30 મીટર
 • ઉંમર : આશરે 250 વર્ષ

250 વર્ષથી પણ વધુ વયનું લીમડાનું વૃક્ષ...

 • સ્થળ : ગામ-જાસ્કા, તા.વડનગર, જિ.મહેસાણા.
 • વૃક્ષની ઊંચાઇ 24 મીટર​​​​​​​
 • થડનો ઘેરાવો 5.70 મીટર
 • કુલ ઘેરાવો 27 મીટર
 • ઉંમર : આશરે 250 વર્ષથી વધુ
અન્ય સમાચારો પણ છે...