ભાદર જળાશય યોજના:રવી સિઝન 2022-23ના વર્ષ અંતર્ગત ખેડૂતો પાસેથી સિંચાઇના પાણીની અરજી મંગાવવામાં આવી

મહિસાગર (લુણાવાડા)2 મહિનો પહેલા
  • કૉપી લિંક

કાર્યપાલક ઇજનેર કડાણા વિભાગની દિવડા કોલોની હસ્તકની ભાદર જળાશય યોજના પિયત વિસ્તારમાં રવી સિઝન સિંચાઇનો લાભ લેવા માંગતા સિંચાઇ વિસ્તારના બાગાયતદારોને જણાવવામાં આવે છે કે, ચાલુ વર્ષે રવી સિઝન 2022-23 માટે પાણી લેવા માટેની અરજી કરવાની રહેશે. સરકારે નિયત કરેલ ફોર્મ સંબંધિત સેકશન કચેરીએથી મેળવી સરકારના વર્તમાન નિયમો મુજબ સંપૂર્ણ હકીકત પુરેપુરી ભરીને રજુ કરવાની રહેશે.

પાણી આપવું કે નહીં તે નિર્ણય નહેર અધિકારીને આધિન રહેશે
આ કોરા અરજીપત્રકો જે તે સેકશન ઓફિસેથી વિના મુલ્યે ઉપલબ્ધ થશે. જે તે નહેર/માઇનોર વોટર કોર્સ પરના લાભિત બાગાયતદારોમાંથી ઓછામાં ઓછા 50% બાગાયતદારોએ સિંચાઇનું પાણી મેળવવા અરજી કરી તો તેવા નહેર-માઇનોર વોટર કોર્સમાં જ સિચાઇ માટે પાણી આપવામાં આવશે. જે તે નહેર પિયત વિસ્તારમાંથી જો ખુબ જ ઓછો વિસ્તાર માટે પાણી મેળવવા અંગેની અરજીઓ આવશે તો તેવા વિસ્તારમાં સિંચાઇ માટે પાણી આપવું કે નહીં તેવા નિર્ણય નહેર અધિકારીને આધિન રહેશે. જેની સિંચાઇકારોએ ખાસ નોધ લેવી.

પિયવાની બાકી રકમ પ્રથમ ભરપાઇ કરવાની રહેશે
જે તે નહેર મંડળી દ્વારા પાણી લેવા માટેની અરજી કરવામાં આવશે, તેને પિયત માટે પાણી આપવા માટે પ્રથમ પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે. તેમજ પિયત મંડળીની રચના કરવા ઉત્સુકતા દર્શાવશે તે માઇનોર/ સબમાઇનોરને પ્રધાન્ય અપાશે. આગોતર પિયવાની બાકી રકમ પ્રથમ ભરપાઇ કરવાની રહેશે.​​​​​​​ સિંચાઇનું પાણી સરકાર દ્વારા ધારા ધોરણ મુજબ આપવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે. પાછલા બાકી પિયાવાની રકમ નિયમોનુસાર ભર્યાબાદ અરજી ફોર્મ સ્વીકારવામાં આવશે તેની બાગાયતદારોએ ખાસ નોંધ લેવી.

ઢાળિયાને વ્યવસ્થિત રાખવાની જવાબદારી ખાતેદારોની ​​​​​​​રહેશે
​​​​​​​
સિંચાઇ માટે ઢાળિયાને વ્યવસ્થિત રીતે રાખવાની જવાબદારી સંબંધિત ખાતેદારોની છે. તે જો પાણી લેવાના સમય સુધીમાં સાફ થયેલ ન હોય તો પાણી વહેવડાવવાનું બંધ કરી શકાય છે. પોતાના ઢાળીયામાંથી બીજા ખેડુતોને પાણી મળે તે હેતુથી પાણી વહેવા દેવુ જોઇએ તે દરેક સિંચાઇકારની પ્રાથમિક રીતે પવિત્ર ફરજ છે. આમાં બિન જરૂરી હસ્તક્ષેપ કે વિક્ષેપ કરવાનો પ્રયાસ કરનાર ઇસમ સામે કાયદાકીય કાર્યવાહી થઇ શકે છે. જેની તમામ બાગાયતદારોએ નોંધ લેવી.

સિંચાઇ માટેનું પાણી તા.21/11 થી 15/03/2023 સુધી અપાશે
​​​​​​​
વધુમાં જણાવવાનું કે રવી સિઝન 2022-23 સિંચાઇ માટેનું પાણી તા.21/11/2022 થી 15/03/2023 સુધી આપવામાં આવશે. તેમ નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર ભાદર નહેર વિતરણ પેટા વિભાગ લુણાવાડાની અખબારી યાદીમાં જણાવેલ છે.

અન્ય સમાચારો પણ છે...