ઓનલાઇન અરજી:જામનગરમાં ફોર-વ્હીલર માટેની સીરીઝના ઇ-ઓકસનમાં ભાગ લઈ શકાશે

જામનગર8 દિવસ પહેલા
  • કૉપી લિંક
  • જીજે-10ડીજે ગોલ્ડન, સિલ્વર નંબરની ઓનલાઇન અરજી થશે

જામનગર જિલ્લાની મોટરીંગ પબ્લીકના વાહન માલિકોને જણાવવામાં આવે છે કે, ફોર-વ્હીલર માટેની નવી સીરીઝ જીજે-10-ડીજે ગોલ્ડન સિલ્વર નંબરના ઇ-ઓકસનમાં ભાગ લેવા માટે ઓનલાઇન અરજીનો સમયગાળો 15 થી 29 મે તથા ઇ-ઓકશનનો બિડિંગ કરવાનો સમયગાળો 29 થી 31 મે અને ઇ-ઓકશનનું પરિણામ તા.31ના રાત્રે 12 વાગ્યે રહેશે.

પ્રકિયામાં ભાગ લેવા વાહન માલિકોએ સૌ પ્રથમ www.parivahan.gov.in વેબસાઇટ પર જઇને રજીસ્ટ્રેશન કરાવવાનું રહેશે. ત્યારબાદ યુઝર આઇડી અને પાસવર્ડ મેળવવાના રહેશે. યુઝર આઇડી અને પાસવર્ડ મેળવ્યા બાદ ઉપરોકત વેબસાઇડ પર લોગીન કરીને વાહન ખરીદીના દિવસ-7ની અંદર ઓનલાઇન સીએનએ ફોર્મ ભરવાનું રહેશે.

ગોલ્ડન અને સિલ્વર કે અન્ય પસંદગીના નંબર પરથી કોઇ એક નંબર પસંદ કરીને ઓનલાઇન પેમેન્ટ પૂર્ણ કરીને ઓનલાઇન રસીદ મેળવી લેવાની રહેશે. ઉપરોકત દર્શાવેલ સમયગાળા દરમિયાન 1000ના ગુણાંકમાં વધારી શકશે. ઇ-ઓકશનના અંતે નિષ્ફળ થયેલ અરજદારોએ રીફંડ માટે પ્રાદેશિક વાહનવ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, જામનગરનો સંપર્ક કરવો. પસંદગીના લાગેલા નંબરવાળા અરજદારોએ બાકી રકમનું ચૂકવણું ઓનલાઇન દિવસ-5માં કરવું. નિષ્ફળ ગયે પસંદગીના નંબરની ફીનું રીફંડ મળશે નહી તેમ જણાવાયું છે.

અન્ય સમાચારો પણ છે...