આયોજન:જામનગરમાં 26 મેના જિલ્લા સ્વાગત ફરિયાદ નિવારણ કાર્યક્રમ

જામનગર23 દિવસ પહેલા
  • કૉપી લિંક
  • પ્રશ્નો અને ફરિયાદો તા.10 મે સુધીમાં રજૂ કરવાના રહેશે
  • લાંબા​​​​​​​ સમયથી ન ઉકેલાતા પ્રશ્નો જ મોકલવાના રહેશે

ગુજરાત સરકાર તરફથી જિલ્લા કક્ષાના પ્રશ્નો અને ફરિયાદ માટે લોકોએ ઉચ્ચકક્ષાએ ગાંધીનગર સુધી ન જવું પડે તે માટે જિલ્લા કક્ષાએ જિલ્લા સ્વાગત ફરિયાદ નિવારણ કાર્યક્રમ શરૂ કરાયા છે. જે અંતર્ગત જામનગરમાં તા.26 મેના જિલ્લા સ્વાગત ફરિયાદ નિવારણ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. જે માટે જિલ્લા કક્ષાના પ્રશ્નો - ફરિયાદો તા.10 મે સુધીમાં રજૂ કરવાના રહેશે. ત્યારબાદ રજૂ કરાયેલ પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરવામાં આવશે નહી.

આ કાર્યક્રમમાં પ્રશ્ન રજૂ કરવા માટે લાંબા સમયથી આખરી નિકાલ આવતો ન હોય તેવા પડતર પ્રશ્નો જ મોકલવાના રહેશે. તદઉપરાંત અગાઉ રજૂ કરેલા પ્રશ્ન બીજી વખત રજૂ કરવામાં આવે તો પ્રશ્નનો ક્રમાંક, મહિનાનું નામ લખી બે નકલમાં રજૂ કરવા. પ્રશ્ન કે અરજીમાં પ્રશ્ન કરનારનું નામ, પૂરૂં સરનામું, ફોન નંબર, પ્રશ્ન કે અરજીમાં અરજદારની સહી હોવા જોઈએ.

સરકારી કર્મચારીના નોકરીને લગતા પ્રશ્નો અને કોર્ટમાં ચાલતા પ્રશ્નો રજૂ કરી શકાશે નહી. તારીખ વીત્યા પછીની કે અસંદિગ્ધ અને અસ્પષ્ટ રજૂઆતવાળી, એક કરતાં વધુ કચેરી/વિભાગના પ્રશ્નો હોય તેવી, સુવાચ્ય ન હોય તેવી, નામ સરનામા વગરની કે વ્યક્તિગત આક્ષેપોવાળી તેમજ અરજદારની હિત સંકળાયેલ ન હોય તેવી કોર્ટ મેટર, આંતરીક તકરાર, સેવાને લાગતી અરજી પર કોઈ કાર્યવાહી કરશે નહી. જે પ્રશ્નો લાંબા સમયથી પડતર હોય અને ઉકેલાતા ન હોય તેવા પ્રશ્નોને 26 મેના સ્વાગત ફરિયાદ નિવારણ કાર્યક્રમમાં સ્થાન આપવામાં આવશે.

અન્ય સમાચારો પણ છે...