ખેડુતોને સહાય:દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના ખેડુતોને ઓનલાઇન અરજી કરવા તાકીદ

જામનગર6 મહિનો પહેલા
  • કૉપી લિંક
  • આઇ ખેડુત પોર્ટલ પર વિવિધ ઘટકોમાં ખેડુતોને સહાય મળશે

ખેડુતોને ખેતીવાડી ખાતાની વિવિધ સહાય યોજનાઓનો લાભ ઘરઆંગણે સરળતાથી મળી રહે તેવા હેતુથી www.ikhedut.gujarat.gov.in (આઇ ખેડુત) પોર્ટલ તૈયાર કરવામાં આવેલ છે. રાજ્યના ખેડુતોને ખેતીવાડી ખાતાની વિવિધ સહાય યોજનાઓનો મહત્તમ લાભ મળી રહે તે આશયથી રાજ્ય સરકાર દ્વારા વર્ષ 2022-23 માટે આઇ ખેડુત પોર્ટલ તા. 21 ફેબ્રુઆરીથી તા. 21 માર્ચ 2022 સુધીમાં ખેડુતો દ્વારા ઓનલાઇન અરજીઓ કરવા માટે ખુલ્લું મુકવામાં આવનાર છે.

ખેડુતોને તેઓની જરૂરીયાતના ઘટકોમાં સહાય મેળવવા માટે સુચિત સમયમર્યાદામાં આઇ ખેડૃત પોર્ટલ પર ઓનલાઇન અરજી કરવા જણાવવામાં આવ્યું છે. સને 2022-23થી ખેડૃતો દ્વારા કરવામાં આવનાર અરજીઓનાં ઓટો ઇનવર્ડની પધ્ધતિ દાખલ કરવામાં આવેલ છે જેથી, અરજદારે ઓનલાઇન કરેલ અરજીની પ્રીન્ટ પોતાની પાસે જ રાખવાની રહેશે તથા કોઇ કચેરી ખાતે જમા કરાવવાની જરૂરીયાત નથી પરંતુ, ઓનલાઇન કરેલ અરજીને ખેતીવાડી ખાતા દ્વ્રારા જો પુર્વ મંજુરી આપવામાં આવે તો અરજદાર દ્વારા નિયત સમયમર્યાદામાં સાધનની ખરીદી કર્યા બાદ ખેડુતે સહી કરેલ અરજીની પ્રિન્ટઆઉટ સાથે જરૂરી સાધનિક પુરાવા સાથેનો કલેઇમ સબંધિત કચેરીએ રજુ કરવાનો રહેશે તેમ જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી દેવભુમિ દ્વારકા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે.

અન્ય સમાચારો પણ છે...