ડાયવર્ઝન:સાત રસ્તા સર્કલથી ગુરૂદ્વારા ચોકડી સુધીનો માર્ગ 18 મહિના બંધ રહેશે, ચાર માર્ગીય એલીવેટેડ ફલાય ઓવર બ્રીજનું કામ ચાલુ કરવાનું હોવાથી મનપાનો નિર્ણય

જામનગર3 મહિનો પહેલા
  • ભારે વાહનો માટે સાત રસ્તા થી ગુરુદ્વાર ચોકડી જવાનો માર્ગ બંધ
  • મોટરસાયકલ, મોટર કાર અને નાના વાહનો માટે જવાનો માર્ગ ચાલુ રહેશે

જામનગર મહાનગરપાલિકા ની હદમાં આવતા સાત રસ્તા થી સુભાષ બ્રિજ સુધીનો માર્ગ પર ફોરલેન એલિવેટેડ ફ્લાય ઓવર બનાવવાનું કામ હાલ ચાલુ હોવાથી સલામતીના ભાગરૂપે તેમજ અકસ્માત નિવારવાના હેતુથી તા.2/8/2021 થી તા.31/01/2023 સુધી નીચે જણાવેલ રસ્તા પર વાહન વ્યવહાર ભારે વાહનો માટે બંધ રાખવા જાહેરનામુ પાડવામાં આવ્યું છે.

ભારે વાહનો તથા એસટી બસ પ્રાઇવેટ બસ માટે રસ્તો બંધ તે રૂટસાત રસ્તા સર્કલ થી ગુરુદ્વાર ચોકડી સુધી જવાના માર્ગ પર ભારે વાહનો તથા એસટી બસ પ્રાઇવેટ બસ બંધ રહેશે.જ્યારે હાલ ગુરુદ્વાર ચોકડી થી સાત રસ્તા સર્કલ તરફ જતા ડાબી બાજુ તરફનો ટ્રાફિક માર્ગ તથા જમણી બાજુ વાલ્કેશ્વર સોસાયટી નો ટ્રાફિક માર્ગ પર ભારે વાહનો તથા એસટી બસ પ્રાઇવેટ બસ માટે બંધ રહેશે તથા તે માર્ગ પર ટુ વ્હીલર, ફોરવીલર નાના વાહનો ચાલુ રહેશે.

ઉપરોક્ત ભારે વાહનો તથા એસ.ટી બસ, પ્રાઇવેટ બસ માટે રસ્તાની વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.જેમાં શહેરમાં અલગ અલગ જગ્યાએ જવા માટે 6 રૂટ નક્કી કર્યા છે તે નીચે મુજબ છે.

જે જામનગર શહેરમાંથી રાજકોટ રોડ તરફ જતાં કે આવતા ભારે વાહનો તથા એસટી બસ પ્રાઇવેટ બસ માટે ડાયવર્ઝન રોડ ગૌરવ પથ રોડ પરથી ટાઉનહોલ થઈ બેડી ગેટ થી કાશીવિશ્વનાથ રોડ પર થઈ સુભાષ બ્રિજ થી રાજકોટ રોડ તરફ જઇ શકાશે.

રાજકોટ રોડ સુભાષ બ્રિજ પાસેથી જામનગર શહેરમાં આવતા ભારે વાહનો તથા એસટી બસ પ્રાઇવેટ બસ માટે સુભાષ બ્રિજ થી ત્રણ દરવાજા થી બેડી ગેટથી ટાઉનહોલ થી ગૌરવપથ રોડ પર થઈ સાત રસ્તા સર્કલ થી ઓશવાળ સેન્ટર પરથી દિગ્જામ સર્કલ સુધી જઈ શકાશે.

જામનગર શહેરમાંથી રાજકોટ રોડ તરફ જતા કે આવતા વાહનો માટે મીગ કોલોની થી ગૌરવ પથ રોડ પરથી ટાઉનહોલ બેડી ગેટ થી કાશીવિશ્વનાથ રોડ પરથી સુભાષ બ્રિજ થી રાજકોટ રોડ તરફ જઇ શકાશે.

રાજકોટ રોડ સુભાષ બ્રિજ પાસેથી જામનગર શહેરમાં આવતા ભારે વાહનો માટે સુભાષ બ્રિજ થી ત્રણ દરવાજા થી બેડી ગેટ ટાઉનહોલ ગૌરવ પથ થી મિગ કોલોની સુમેર ક્લબ રોડ તરફ જઇ શકાશે.

જામનગર શહેરમાં થી રાજકોટ રોડ તરફથી આવતા વાહનો માટે સુમેર ક્લબ રોડ થી ઓસવાળ હોસ્પિટલ થી દિગ્વિજય પ્લોટ મેઈન રોડ થી પવનચક્કી સર્કલ થી લાલપુર બાયપાસ ચોકડી તરફથી જઇ શકાશે.

રાજકોટ રોડ થી જામનગર શહેરમાં આવતા વાહનો માટે લાલપુર બાયપાસ ચોકડી તરફથી પવનચક્કી સર્કલથી દિગ્વિજય પ્લોટ મેઈન રોડ થી સુમેર કલબ રોડ તરફ જઇ શકાશે.

વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા : રાજકોટ રોડ તરફ આ રસ્તાઓથી આવ-જા કરી શકશો

  • રાજકોટ રોડ તરફ આવતા-જતા ભારે વાહનો ગૌરવપથ રોડ પરથી ટાઉનહોલ, બેડીગેઇટ, કાશીવિશ્વનાથ રોડ થઇ સુભાષબ્રીજ જઇ શકાશે.
  • શહેરમાં આવતા વાહનો ત્રણ દરવાજાથી બેડીગેઇટ, ગૌરવપથ રોડથી સાત રસ્તા, ઓશવાળ સેન્ટર, દિગ્જામ સર્કલ જઇ શકશે.
  • રાજકોટ રોડ તરફ જતાં વાહનો મીગ કોલોનીથી ગૌરવપથ રોડ, ટાઉનહોલ, બેડી ગેઇટ, કે.વી.રોડ પરથી સુભાષબ્રીજ જઇ શકશે.
  • સુભાષ બ્રીજથી આવતા વાહનો ત્રણ દરવાજા, ટાઉનહોલથી ગૌરવપથથી મીગ કોલોનીથી સુમેર કલબ રોડ તરફ જઇ શકશે.
  • શહેરમાંથી રાજકોટ રોડ જતાં વાહનો સુમેર કલબથી દિગ્વિજય પ્લોટથી પવનચક્કીથી લાલપુર બાયપાસ ચોકડી તરફ જઇ શકશે.
  • શહેરમાં આવવા માટે લાલપુર બાયપાસ તરફથી પવનચક્કી સર્કલથી દિ.પ્લોટ મેઇન રોડથી સુમેર કલબ તરફ જઇ શકશે.
અન્ય સમાચારો પણ છે...