મંજૂરી:હાપા રેલ્વે સ્ટેશન પાછળથી અને મહાપ્રભુજીની બેઠકથી ઠેબા ચોકડી સુધી 2 નવી ટીપી સ્કીમ મંજૂર

જામનગર21 દિવસ પહેલા
 • કૉપી લિંક
 • મહાનગરપાલિકાને બાગ-બગીચાઓ, આવાસ, ખુલી જમીન, જાહેર સુવિધાઓ વગેરે માટે જમીન મળશે

જામનગર મહાનગરપાલિકાના વિસ્તાર વધતાની સાથે જ ટીપી સ્કીમ 20 અને 21ને મંજૂરી મળતા અનેક વિકાસના દ્વારો ખુલશે. કુલ 205.23 હેકટરમાં ફેલાયેલ આ ટીપી સ્કીમાં બાગ-બગીચાઓ, આવાસ, ખુલ્લા પ્લોટો અને જમીનો આવશે. હાપા રેલ્વે સ્ટેશન પાછળના વિસ્તારથી સ્વામિનારાયણ ગુરૂકુળ સુધીના આ વિસ્તારમાં સમાવેશ થાય છે. ટીપી સ્કીમ નંબર 20 કે જેનો એરીયા હાપા રેલવે સ્ટેશન પાછળનો વિસ્તાર તથા સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળ સુધી આવેલ ઓવર બ્રિજ સુધીના વિસ્તારમાં કુલ 205.23 હેક્ટર માં આ ટી.પી સ્કીમ ફેલાયેલ છે.

આ ટીપી સ્કીમમાં બાગ બગીચા માટે આવાસ યોજના માટે તથા ખુલ્લી જમીનો અને જાહેર સુવિધા માટેના કુલ 27 પ્લોટ ઉપલબ્ધ થયેલ છે જે આવનારા દિવસોમાં શહેરનો વિકાસ અને પબ્લિકની જાહેર સુવિધા તથા સુખાકારી માટે તે ઉપયોગી બનશે ઉપરાંત આ ટી.પી સ્કીમ માં 75 મીટર, 45 મીટર, 30 મીટર અને 18 મીટર તથા 12 મીટર પહોળા ટીપી તથા ડી.પી.રોડ ભવિષ્યમાં પબ્લિક પરિવહન માટે ખુલ્લા થશે.

ઉપરાંત મંજુર થયેલ ટીપી સ્કીમ નંબર 21 કે જે મહાપ્રભુજી બેઠક થી ઠેબા ચોકડી જતા સેન્ટોસાગ્રીનસ સોસાયટીથી શરૂ કરી બરાડી પેટ્રોલ પમ્પ ઠેબા ચોકડી પીવીઆર સિનેમા સામેના વિસ્તાર અને જેટકો પાવર સ્ટેશન ઠેબા સુધીના વિસ્તારનો આ ટીમમાં સમાવેશ થાય છે આ ટીપી સ્કીમમાં કુલ 164.27 હેક્ટર વિસ્તારનો સમાવેશ થાય છે.

જેમાં બાગ બગીચાના પાંચ, આવાસ યોજનાના 6, ખુલ્લી જમીનના 6 પ્લેગ્રાઉન્ડ માટે એક તથા જાહેર સુવિધા માટેના સાત પ્લોટ અને રેસિડેન્સીયલ તથા કોમર્શિયલ વેચાણ માટે મહાનગરપાલિકાને આઠ પ્લોટ મળશે આ તમામ પ્લોટ મળી કુલ 32.5 હેક્ટર જમીન મહાનગરપાલિકાને જાહેર સુવિધા તથા પબ્લિક સુખાકારી માટે ઉપલબ્ધ થશે ઉપરાંત 75 મીટર 60 મીટર 30 મીટર 24 મીટર તથા 18 અને 15 મીટર ના પબ્લિક પરિવહન માટે ના રસ્તાઓ ઉપલબ્ધ થનાર છે.

જામનગર મહાનગરપાલિકાની ટી.પી. સ્કીમ નંબર 20 અને 21 રાજ્ય સરકાર દ્વારા ટી. પી તરીકે મંજુર કરવામાં આવેલ છે. આ ટી.પી સ્કીમ તાજેતરમાં મંજુર થયેલ ટીપી સ્કીમ નંબર 11 ને સંલગ્ન વિસ્તાર તરીકે આવેલ છે મહાનગરપાલિકાના કમિશનર ખરાડી તેમજ મનપાના પદાધિકારીઓ તથા સિટી એન્જિનિયર ભાવેશભાઈ જાની અને ટીપી સ્કીમ વિભાગના ડેપ્યુટી એન્જિનિયર મુકેશભાઈ ગોસાઈની ટીમના પ્રયત્નોથી મહાનગરપાલિકા જામનગરની રજુ કરેલ ચાર ટીપી સ્કીમો પૈકી ત્રણ ટીપી સ્કીમોના રાજ્ય સરકાર દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવેલ છે.

ટીપી સ્કીમ 20માં લોકોને આ ફાયદા મળશે

 • બાગ-બગીચાના 5 પ્લોટો
 • આવાસ યોજનાના 4 પ્લોટો
 • ખુલ્લી જમીન 7 પ્લોટો
 • જાહેર સુવિધા 11 પ્લોટો
 • કોમર્શિયલ એન્ડ રેસીડેન્સીયલ વેચાણ માટે 8 પ્લોટો

ટીપી સ્કીમ 21માં અા ફાયદાઓ થશે

 • બાગ-બગીચાના 5 પ્લોટ
 • આવાસ યેાજનાના 6 પ્લોટ
 • ખુલ્લી જમીન 6 પ્લોટ
 • પ્લેગ્રાઉન્ડ 1 પ્લોટ
 • કોમર્શિયલ એન્ડ રેસીડેન્સીયલ વેચાણ માટે 8 પ્લોટ

ટીપી સ્કીમ 20 અને 21માં કયાંથી શરૂ થશે અને કયાં પુરી થાય છે

 • ટીપી સ્કીમ 20 હાપા રેલ્વે સ્ટેશન પાછળનાે વિસ્તારથી તથા બ્રાયપાસ બ્રીજ, સ્વામિનારાયણ ગુરૂકુળ સંસ્થા સુધીનો વિસ્તાર.
 • ટીપી સ્કીમ 21 મહાપ્રભુજીની બેઠકથી ઠેબા ચોકડી જતાં સાન્ટોઝા ગ્રીન સોસાયટી સામેથી શરૂ કરી બારાડી પેટ્રોલ પંપ ઠેબા ચોકડી પીવીઆર સિનેમા પાસે જેટકો પાવર સુધીનો વિસ્તાર.
અન્ય સમાચારો પણ છે...