અચોક્કસ મુદતની હડતાલ:આજથી ગ્રામ પંચાયતને લગતી તમામ કામગીરીથી તલાટીઓ અળગા રહેશે

ગાંધીનગર8 દિવસ પહેલા
  • કૉપી લિંક
  • છેલ્લા 4 વર્ષથી પડતર પ્રશ્નો નહીં ઉકેલાતા તલાટીઓની અચોક્કસ મુદતની હડતાલ

છેલ્લા ચાર વર્ષથી પોતાના પડતર પ્રશ્નોના ઉકેલ માટે લેખિત તેમજ મૌખિક અનેક વખત રજુઆતો છતાં પ્રશ્નો નહી ઉકેલાતા તારીખ 2જી, ઓગસ્ટથી તલાટીઓએ અચોક્કસ મુદતની હડતાલનું શસ્ત્ર ઉગામ્યું છે. જોકે ગ્રામ પંચાયતના મકાન ઉપર તિરંગા લહેરાવવાનું તેમજ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટની લગતી જ કામગીરી કરવાનો ગુજરાત રાજ્ય તલાટી મંત્રી મહામંડળે આદેશ કર્યો છે.

ગામડાની ગ્રામ પંચાયત કચેરીની વહિવટી સહિતની કામગીરી કરતા તલાટીઓના પ્રશ્નોને ઉકેલવા માટે ગત વર્ષ-2018, ગત તારીખ 7મી, સપ્ટેમ્બર-2021 અને તારીખ 5મી, ઓક્ટોબર-2021ના રોજ લેખિત તેમજ મૌખિક રજુઆત રાજ્ય સરકારમાં કરી હતી. પરંતુ રાજ્ય સરકાર દ્વારા તલાટીઓના પ્રશ્નો ઉકેલવામાં આંખ આડા કાન કરતી હતી.

આથી રાજ્યભરના તલાટી કમ મંત્રીઓમાં રોષ ભભૂકી ઉઠ્યો હતો. પડતર પ્રશ્નો નહી ઉકેલાતા આરપારની લડાઇ લડી લેવાનું ગુજરાત રાજ્ય તલાટી મંત્રી મહામંડળની બેઠકમાં નક્કી થયું હતું. જેને પરિણામે તારીખ 2જી, ઓગસ્ટથી સમગ્ર રાજ્યભરના તલાટી કમ મંત્રીઓ અચોક્કસ મુદતની હડતાલનું શસ્ત્ર ઉગામ્યું છે. તલાટી કમ મંત્રીઓની અચોક્કસ મુદતની હડતાલમાં બે જ પ્રકારની કામગીરી કરવાનો આદેશ કરાયો છે.

તલાટી કમ મંત્રીઓની માંગણીઓ

  • વર્ષ-2004-05 પછી ભરતી કરેલા તમામ તલાટી કમ મંત્રીઓની પાંચ વર્ષની ફિક્સ પગારી નોકરીને સળંગ નોકરી ગણીને ઉચ્ચત્તર પગારધોરણ સહિતના મળતા તમામ લાભો આપવા.
  • સર્કલ ઇન્સ્પેક્ટર વર્ગ-3ની જગ્યાઓની વિસ્તરણ અધિકારી પંચાયત વર્ગમાં અપડેટ કરવામાં આવતી તારીખ 1લી, જાન્યુઆરી-2016 ત્યારબાદ મળવાપાત્ર પ્રથમ, દ્વિતીય ઉચ્ચત્તર પગાર ધોરણ મંજુર કરવા. ઉપરાંત પ્રથમ ઉચ્ચત્તર પગાર ધોરણ માટે લેવાતી પરીક્ષા રદ કરવી.
  • રેવન્યુ (મહેસુલી) તલાટીને પંચાયત તલાટી મંત્રીમાં મર્જ કરવા અથવા જોબચાર્ટ અલગ કરવા.
  • ગત તારીખ 1લી, જાન્યુઆરી-2016 બાદ મળવા પાત્ર પ્રથમ અને દ્વિતીય ઉચ્ચત્તર પગારધોરણ પરીક્ષા પાસ કરવાની શરતે પાત્રતા તારીખથી જ મંજુર કરવા.
  • પંચાયત વિભાગ સિવાયની અન્ય વિભાગની કામગીરી તલાટીને નહી આપવી

ગ્રામ પંચાયતની આ કામગીરી અટકી પડશે
ગ્રામ પંચાયતની મહેસુલી અને વ્યવસાય વેરાની વસુલાત, 14માં અને 15માં નાણાંપંચના કામગીરીની માહિતી, વહિવટી પત્રકો મોકલવા, ઓનલાઇન કામગીરી, જાતીના દાખલા, લગ્ન અને મરણના દાખલા, જન્મના દાખલા, વિધવા સહાય, ક્રિમિનલ દાખલા, સાતબારના દાખલા સહિતની કામગીરી અટકી પડશે.

અન્ય સમાચારો પણ છે...