રાહત:રેશનકાર્ડ ધારકો હવે રેશનકાર્ડ સંબંધિત કોઇપણ માહિતી “My Ration” મોબાઇલ એપ પરથી મેળવી શકશે

ગાંધીનગરએક મહિનો પહેલા
  • કૉપી લિંક
  • રેશનકાર્ડમાં નામ ઉમેરવું- કમી કરવું સુધારો વગેરે Digital Gujarat પ્લેટફોર્મ પર ઓનલાઇન અરજી કરી શકાશે

જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થામાં નાગરિકોને સુગમતા રહે તે હેતુસર ભારત સરકાર દ્વારા “Mera Ration” Mobile App તૈયાર કરવામાં આવી છે. તેમજ જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થાને વધુ પારદર્શક અને અસરકારક બનાવવા તથા નાગરિકોને રેશનકાર્ડની ઓનલાઈન સેવાઓ સરળતાથી ઉપલ્બ્ધ કરાવવા વહીવટી સુધારણાના ભાગરૂપે અન્ન, નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહકોની બાબતોના વિભાગ ધ્વારા NIC-Gujaratના સહયોગથી ભારત સરકારની “Mera Ration” Mobile appના આધારે “My Ration” Mobile app તૈયાર કરવામાં આવી છે તેમ જિલ્લા પુરવઠા અધિકારીએ જણાવ્યું છે.

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારીએ વધુમાં જણાવ્યું છે કે, આ ગવર્નમેન્ટ ટુ સિટીઝન (G2C) એપ્લિકેશન છે. જેમાં જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા અને રેશનકાર્ડને લગતી જુદી- જુદી માહિતી ગુજરાતી ભાષામાં ઉપલબ્ઘ કરાવવામાં આવી છે. “My Ration” Mobile app રેશનકાર્ડધારકોની સ્થાનિક જરૂરીયાત ધ્યાને લઈને ડિઝાઈન કરવામાં આવી છે, જેમાં દરેક NFSA રેશનકાર્ડધારક તેના રેશનકાર્ડની વિગતવાર માહિતી, પરિવારના સભ્યોની વિગતો, પોતાને મળવાપાત્ર જથ્થાની વિગત, જથ્થાની કિંમત, છેલ્લા 6 માસના જથ્થાના વિતરણની વિગત વગેરે પ્રકારની પ્રાથમિક માહિતી મેળવી શકે છે.

મોબાઇલ એપ્લિકેશનની વિગતો આપતાં તેમણે જણાવ્યું છે કે, એપ્લિકેશનમાં વપરાશકર્તાએ મોબાઇલ નંબર અથવા ઈ-મેઈલ આઈ.ડી.નો ઉપયોગ કરીને પોતાને રજીસ્ટર કરાવવાનું રહેશે. અહી મોબાઈલ નંબર ફરજીયાત રહેશે. દરેક રેશનકાર્ડધારક પોતે વાપરતા હોઇ તે જ મોંબાઈલ નંબર દાખલ કરે તે ખુબ જરૂરી છે. નોંધણી પછી વપરાશકર્તા એપ્લિકેશનમાં પ્રવેશ કરી શકે છે.

તેમણે ઉમેર્યું છે કે, આ એપ થકી વપરાશકર્તા તેના રેશનકાર્ડ નંબર દાખલ કરીને રેશનકાર્ડની વિગત અને પરિવારની વિગતો મેળવી શકે છે. તેની સાથે રેશનકાર્ડ સાથે જોડાયેલ વાજબી ભાવની દુકાનની વિગતો પણ મેળવી શકે છે. તેમજ પોતાને મળવાપાત્ર જથ્થાની પણ વિગતો મેળવી શકે છે. તેની સાથે છ માસમાં કેટલો જથ્થો મેળવ્યો છે. તે પણ જાણી શકે છે. આ એપ થકી રેશનકાર્ડ ઘારક દુકાનેથી જથ્થાની ખરીદી બાદ તેમના રેશનકાર્ડ પર થયેલ વિતરણ અંગેના બિલની રસીદ મેળવી શકે છે.

આ એપ થકી રેશનકાર્ડને લગતી સેવાઓ જેવી કે રેશનકાર્ડમાં નામ ઉમેરવું- કમી કરવું, સરનામમાં સુઘારો કરવો, કાર્ડ વિભાજન, ડુપ્લિકેટ રેશનકાર્ડ, નવું રેશનકાર્ડ કઢાવવા જેવી સેવાઓ માટે રાજય સરકારના Digital Gujarat પ્લેટફોર્મ પર ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે. આ માટે લિંક એપ્લિકેશન આપવામાં આવેલી છે. તેમજ રેશનકાર્ડઘારક જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થાને લગતી રજુઆતો માટે ઓનલાઇન ફરિયાદ કરી શકીએ છીએ. પોતાના પ્રતિભાવ પણ ઓનલાઇન રજૂ કરી શકે છે.

અન્ય સમાચારો પણ છે...