વરસાદમાં ઘટ:ચોમાસાના 59 દિવસમાં 31 દિવસ વરસાદનું ટીપુંય ન પડ્યું!, ગત વર્ષે 33 દિવસ કોરા રહ્યા હતા છતાં 57.11% વરસાદ પડ્યો હતો

ગાંધીનગર2 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
  • 15 જૂનથી 12 ઑગસ્ટ સુધીના સમયગાળામાં માત્ર 31.22 ટકા વરસાદ, ગત વર્ષ કરતાં 25.89 ટકા ઘટ

ગાંધીનગર જિલ્લામાં 15 જૂનથી 12 ઑગસ્ટ સુધીના ચોમાસાના 59 દિવસમાંથી 31 દિવસ વરસાદ વિનાના કોરાધાકોર રહ્યા છે. જિલ્લામાં માત્ર 27 દિવસમાં સરેરાશ 31.22 ટકા વરસાદ નોંધાયો છે. ગત વર્ષ 2020માં આ જ સમયગાળામાં 33 દિવસ કોરા રહ્યા હતા છતાં 57.11 ટકા વરસાદ પડ્યો હતો. આમ, ગત વર્ષ કરતાં આ વર્ષે વરસાદ વિનાના 2 દિવસ ઓછા હોવા છતાં વરસાદમાં 25.89 ટકાની ઘટ પડી છે.

ઑગસ્ટના 11માંથી માત્ર 4 દિવસ વરસાદ

મહિનો20212020
જૂન16 દિવસમાંથી 10 દિવસ 0 વરસાદ

16 દિવસમાંથી 14 દિવસ 0 વરસાદ

જુલાઈ31 દિવસમાંથી 14 દિવસ 0 વરસાદ

31 દિવસમાંથી 13 દિવસ 0 વરસાદ

ઑગસ્ટ12 દિવસમાંથી 7 દિવસ 0 વરસાદ

12 દિવસમાંથી 5 દિવસ 0 વરસાદ

15 જૂનથી 12 ઑગસ્ટ, 2020 : કુલ 58 દિવસમાંથી 33 દિવસ 0 વરસાદ
15 જૂનથી 12 ઑગસ્ટ, 2021 : કુલ 58 દિવસમાંથી 31 દિવસ 0 વરસાદ

તાલુકાદીઠ સરેરાશ 2 વર્ષની વરસાદ ટકાવારી

તાલુકો20202021તફાવત
દહેગામ59.415.39-44.01
ગાંધીનગર59.824.76-35.04
કલોલ45.732.74-12.96
માણસા62.9529.25-33.07
કુલ57.1131.22-25.89
અન્ય સમાચારો પણ છે...