ભાસ્કર વિશેષ:સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ બંધ કરવા માર્ગદર્શન‎

સંખેડા‎12 દિવસ પહેલા
  • કૉપી લિંક
  • પ્રતિબંધનો કડકાઇથી અમલ કરવા તલાટી અને સરપંચોને અપીલ કરવામાં આવી‎
  • સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિક વેચનારાઓને ત્યાં આકસ્મિક તપાસ કરવા, દુકાનદારોને ત્યાં આકસ્મિક તપાસ કરવાની સૂચનાઅપાઈ‎

સંખેડા તાલુકામાં સિંગલ યુઝ‎ પ્લાસ્ટિક ઉપર પ્રતિબંધનો કડકાઈથી‎ અમલ કરવા માટે જરૂરી માર્ગદર્શન‎ આપવા સંખેડા તાલુકા પંચાયતમાં‎ જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી દ્વારા‎ માર્ગદર્શન અપાયું.‎ સંખેડા તાલુકા પંચાયતમાં સંખેડા‎ તાલુકાના સરપંચ અને તલાટી ઓની‎ સંયુક્ત મિટિંગ જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ‎ એજન્સી દ્વારા યોજવામાં આવી હતી‎ જેમાં જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ‎ એજન્સીમાંથી ક્રિષ્નાભાઈ,સંખેડા‎ તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ સંજયભાઈ‎ દેસાઈ,તાલુકા વિકાસ અધિકારી‎ ભૂમિકા રાઓલ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.‎

તા.1 જુલાઈથી સમગ્ર દેશમાં‎ સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિક ઉપર પ્રતિબંધ‎ મૂકવામાં આવ્યો છે.તેમ છતાં પણ‎ હજી સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિકનો‎ ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે.સિંગલ યુઝ‎ પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ બંધ થાય તે‎ માટે જરૂરી માર્ગદર્શન આપવા માટે‎ આજે યોજાયેલી આ મિટિંગમાં‎ જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી દ્વારા‎ સરપંચો અને તલાટીઓ અને સિંગલ‎ યુઝ પ્લાસ્ટિક નો ઉપયોગ સદંતર‎ બંધ થાય તે માટે સિંગલ યુઝ‎ પ્લાસ્ટિક વેચનારાઓને ત્યાં‎ આકસ્મિક તપાસ કરવા,‎ દુકાનદારોને ત્યાં આકસ્મિક તપાસ‎ કરવાની સૂચના આપી હતી. જો‎ જરૂર જણાય તો તેમને પાસેથી‎ આકરો દંડ વસૂલવા જરૂરી કાર્યવાહી‎ કરવાની પણ સૂચના આપી હતી.‎

અન્ય સમાચારો પણ છે...