લાઉડ સ્પીકર પર પ્રતિબંધ:લાઉડ સ્પીકરના ઉપયોગને લઈને નિયમો જાહેર કરાયા

બોટાદ23 દિવસ પહેલા
  • કૉપી લિંક
  • ચૂંટણી પ્રચારમાં પક્ષો દ્વારા થતાં

ભારતના ચૂંટણીપંચ દ્વારા વિધાનસભાની સામાન્ય ચૂંટણીઓ-2022નો કાર્યક્રમ જાહેર કરાયો છે ત્યારે ચૂંટણી પ્રક્રિયા દરમ્યાન રાજકીયપક્ષો ઉમેદવારો અને તેના કાર્યકર્તાઓ, સમર્થકો, ચૂંટણી પ્રચાર ઝુંબેશ માટે લાઉડ સ્પીકરનો ઉપયોગ મોટા પાયે કરે છે. પ્રચાર માટે ઉંચા અવાજે લાઉડ સ્પીકરોના ઉપયોગના કારણે ખુબ જ ધ્વનિ પ્રદુષણ પેદા થાય છે અને આમ જનતાની શાંતીમાં ખલેલ પહોંચે છે.

જેથી ચૂંટણી પ્રક્રિયા તથા પ્રચાર દરમિયાન અનિયંત્રીત અને મનસ્વી રીતે લાઉડ સ્પીકર વગાડવા ઉપર પ્રતિબંધ મુકવાનું જરૂરી જણાતા બોટાદના અધિક જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટએ ફરમાવ્યું છે કે, કોઇપણ પ્રકારના સ્થાયી અથવા વાહન પર લગાડેલા લાઉડ સ્પીકરનો ઉપયોગ સક્ષમ અધિકારીની પરવાનગી મેળવીને સવારના 6:૦૦ કલાક થી રાતના 1૦:૦૦ ક્લાક સુધી જ થઈ શકશે. ઉપરાંત ફરતા વાહન પર લાઉડ સ્પીકરનો ઉપયોગ કરવાનો હોય ત્યારે આવા વાહન ચૂંટણી પ્રચારના હેતુ સંબધિત ચૂંટણી અધિકારી,મદદનીશ ચૂંટણીઅધિકારી પાસેથી પરમીટ, રજીસ્ટ્રેશન વગર ઉપયોગ કરી શકશે નહીં.

કોઇપણ મતદાન વિસ્તારમાં મતદાન સમાપ્ત કરવા માટે નિયત કરવામાં આવેલા સમયના 48 કલાક પહેલાના સમયગાળા દરમ્યાન કોઈપણ પ્રકારના લાઉડ સ્પીકરનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે નહીં આ હુકમનો ભંગ કરનાર, ઉલ્લંધન કરનાર સામે આઇ.પી.સી. કલમ-188 ની જોગવાઇઓ હેઠળ કાનુની કાર્યવાહી હાથ ઘરવામાં આવશે.

અન્ય સમાચારો પણ છે...