કાળજી:વેપારીઓએ GSTR1 ફાઇલ કરવાની કાળજી રાખવી પડશે

ભાવનગરએક મહિનો પહેલા
  • કૉપી લિંક
  • GSTR1 ફાઇલ ન થયું હોય તો 3B ફાઇલ નહીં થાય

સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સિસ એન્ડ કસ્ટમ્સ (CBIC) દ્વારા GST રિટર્ન ફાઇલ કરવા અંગેની એક મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ મહિનાથી, GST કરદાતાઓની વિવિધ શ્રેણીઓ દ્વારા રિટર્ન ફાઇલ કરવા માટે દર મહિનાની 11મી અને 13મી તારીખો યાદ રાખવા જેવી છે.

કેન્દ્ર સરકારે નોટિફિકેશન નંબર 18/2022-કેન્દ્રીય કર દ્વારા સેન્ટ્રલ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ એક્ટ (CGST), 2017ની કલમ 37 અને કલમ 39માં સુધારો કર્યો છે. CGST, અધિનિયમની કલમ 37(4) મુજબ, જો અગાઉનું GSTR-1 ફાઈલ કરવામાં આવ્યું ન હોય તો કરદાતાને GSTR-1 ફાઇલ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં અને કલમ 39(10) મુજબ કરદાતાને GSTR-3B ફાઇલ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં.

સેન્ટ્રલ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ એક્ટ, 2017 ની કલમ 37(4), નોંધાયેલ વ્યક્તિને પેટા-કલમ (1) હેઠળ જો કોઈપણ માટે જાવક પુરવઠાની વિગતો અગાઉના કરવેરા સમયગાળા તેમના દ્વારા આપવામાં આવ્યા નથી તો આઉટવર્ડ સપ્લાયની વિગતો ટેક્સ સમયગાળા માટે રજૂ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. કલમ 39(10) મુજબ, રજિસ્ટર્ડ વ્યક્તિને ટેક્સ સમયગાળા માટે રિટર્ન રજૂ કરવાની મંજૂરી અપાશે નહીં.

રિટર્ન ફાઇલ કરવાની પ્રક્રિયામાં નીચેના મહત્વપૂર્ણ ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે, કરદાતાઓએ વર્તમાન સમયગાળા GSTR-1 ફાઇલ કરતા પહેલા અગાઉના કર સમયગાળા GSTR-1 ફાઇલ કરવાની જરૂર છે. વર્તમાન સમયગાળા માટે GSTR-1 એ કરના સમયગાળા માટે GSTR-3B ફાઇલ કરતાં પહેલાં ફાઇલ કરવાની જરૂર છે," CBIC એ જણાવ્યું હતું.

અન્ય સમાચારો પણ છે...