પોસ્ટલ બેલેટથી મતદાન:ભાવનગર જિલ્લામાં ચૂંટણી ફરજમાં રોકાયેલા કર્મચારીઓના મતદાન માટે 10 ફેસિલિટેડ સેન્ટરો ઉભા કરાયા

ભાવનગર15 દિવસ પહેલા
  • કૉપી લિંક

ભાવનગર જિલ્લામાં અંદાજીત કુલ 14,981 કર્મચારીઓ ચૂંટણી ફરજ પર રોકાયેલા છે. તેઓ મોટી સંખ્યામાં પોસ્ટલ બેલેટ મારફત મતદાન કરી શકે તે હેતુથી ભાવનગર જિલ્લાની તમામ વિધાનસભા મત વિભાગ પર તમામ તાલીમ સમય દરમિયાન ફેસીલીટેશન સેન્ટર ઉભા કરવામાં આવેલ છે. જેમાં તાલીમ સમય દરમિયાન તથા તાલીમ સમય પૂર્ણ થયા પછી બે કલાક સુધી આવુ પોસ્ટલ બેલેટથી થનાર મતદાન ચાલુ રહેશે તથા પોલીસ વિભાગ માટે અલાયદા ત્રણ સેન્ટર પર પણ પોસ્ટલ બેલેટથી મતદાન કરવા માટે ફેસીલીટેશન સેન્ટરની વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલ છે.

જેમાં 99-મહુવા બેઠક પર કે.જી.મહેતા કન્યા વિદ્યાલય- મહુવા ખાતે તા.24-11-2022થી તા.25-11-2022ના રોજ 9 કલાકથી 5 કલાક સુધી, 100-તળાજા બેઠક પર સરકારી વિનયન કોલેજ- તળાજા ખાતે તા.23-11-2022થી તા.25-11-2022 ના રોજ 8 કલાકથી 5 કલાક સુધી, 101-ગારીયાધાર બેઠક ખાતે એમ.ડી.પારેખ હાઇસ્કુલ, નાની વાવડી રોડ- ગારીયાધાર ખાતે તા.24-11-2022થી તા.25-11-2022ના રોજ સવારે 9 કલાક થી 5 કલાક સુધી, 102-પાલીતાણા બેઠક પર મોડેલ સ્કૂલ, માનવડ, હડમતીયા, ગારીયાધાર રોડ- પાલીતાણા ખાતે તા.24-11-2022થી તા.25-11-2022ના રોજ 9 કલાક થી 5 કલાક સુધી, 103-ભાવનગર ગ્રામ્ય સર બી.પી.ટી.આઈ.ઇન્સ્ટિટયૂટ ઓફ સાયન્સ કોલેજ, વાઘાવાડી રોડ- ભાવનગર ખાતે તા.23-11-2022થી તા.25-11-2022 ના રોજ 12 કલાક થી 5 કલાક સુધી, 104-ભાવનગર પૂર્વ બેઠક પર ડી.એ.વળીયા આર્ટસ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ, વિદ્યાનગર- ભાવનગર ખાતે તા.24-11-2022 થી તા.25-11-2022ના રોજ 9 કલાક થી 5 કલાક સુધી અને 105- ભાવનગર પશ્ચિમ બેઠક ખાતે એમ.જે.કોલેજ ઓફ કોમર્સ, વિદ્યાનગર- ભાવનગર ખાતે તા.23-11-2022 થી તા.24-11-2022 ના રોજ 12 કલાક થી 5 કલાક સુધી પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી, ભાવનગર ખાતે ભાવનગર ડિવિઝનના પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ શાખા, પોલીસ હેડ ક્વાર્ટરના માત્ર પોલીસ અધિકારી/કર્મચારીના સ્ટાફ માટે જિલ્લા પોલીસ તાલીમ કેન્દ્ર, ડી.એસ.પી. ઓફિસ કેમ્પસ, ભાવનગર ખાતે તથા તા.25-11-2022 ના રોજ માત્ર હોમગાર્ડ અને જી.આર.ડી.ના સ્ટાફ માટે જિલ્લા પોલીસ તાલીમ કેન્દ્ર, ડી.એસ.પી.ઓફિસ કેમ્પસ, ભાવનગર ખાતે નાયબ પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી, મહુવા કે.જી.મહેતા કન્યા વિદ્યાલય- મહુવા ખાતે તા.24-11-2022 ના રોજ 7:30 કલાકથી 5:30 કલાક દરમિયાન અને નાયબ પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી, પાલીતાણા ખાતે પાલીતાણા હાઇસ્કુલ, તળેટી રોડ, પાલીતાણા ખાતે તા.24-11-2022 ના રોજ 7:30 કલાકથી 5:30 કલાક દરમિયાન ફેસીલીટેશન સેન્ટર ખાતે મતદાન કરી શકાશે.

આ અંગે 99-મહુવા બેઠક પર મામલતદાર મહુવા, 100-તળાજા બેઠક પર આચાર્ય- સરકારી વિનયન કોલેજ તળાજા, 101-ગારીયાધાર બેઠક પર બી.આર.સી.કો.-જેસર, 102-પાલીતાણા બેઠક પર સર્કલ ઓફિસર- સિહોર, 103-ભાવનગર ગ્રામ્ય બેઠક પર તાલુકા વિકાસ અધિકારી- ભાવનગર, 104- ભાવનગર પૂર્વ બેઠક પર મ.શી.બી.એન.વિરાણી હાઈસ્કૂલ- ભાવનગર, 105-ભાવનગર પશ્ચિમ બેઠક પર આરોગ્ય વિભાગ મહાનગરપાલિકા- ભાવનગર, પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી ખાતે પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર ગંગાજળિયા પોલીસ સ્ટેશન- ભાવનગર, નાયબ પોલીસ અધિકક્ષની કચેરી- મહુવા ખાતે પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર- મહુવા, પોલીસ અધિકારીની કચેરી- પાલીતાણા ખાતે સર્કલ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર- પાલીતાણાને ફેસીલીટેશન સેન્ટરના ઇન્ચાર્જ ઓફિસર તરીકેની નિમણૂક કરવામાં આવી છે.

અન્ય સમાચારો પણ છે...