સર્વેક્ષણનો આરંભ:ભારે વરસાદથી ખેતી પાકમાં નુકશાનીના સર્વેનો આરંભ

ભાવનગર14 દિવસ પહેલા
  • કૉપી લિંક
  • સમગ્ર જિલ્લામાં સર્વેક્ષણનો આરંભ થયો
  • ખેડુતોને કૃષિ પાકમાં નુકશાન થયેલ હોય તે તમામે સર્વે ટીમ પાસે સર્વે કરાવી લેવો

ભાવનગર જિલ્લામાં ખરીફ સિઝન-2021 સપ્ટેમ્બર માસ દરમિયાન થયેલ ભારે વરસાદના પાણીથી ખેતરોમાં પાણી ભરાઇ જવાના કારણે ખેતી પાકોને નુકશાન થયેલ હોવાનુ જણાય આવેલ અને અત્રેની કચેરીએ આવેલ રજુઆત ધ્યાને લેતા ખેતીપાકોમાં થયેલ નુક્શાનીના સર્વેની કામગીરી આજથી શરૂ થનાર છે. જેમા સબંધિત ગામના ગ્રામસેવક, તલાટી કમ મંત્રી તથા ગામનાં સરપંચની સંયુક્ત ટીમની રચના કરવામાં આવેલ છે.

આ સર્વે ટીમ સર્વેની કામગીરી દરમ્યાન આવે ત્યારે સદરહુ ભારે વરસાદથી હકિકતમાં નુકશાન થયેલ હોય તેવા નુકશાનગ્રસ્ત તમામ ખેડૂતોએ પોતાના ખેતરનો સર્વે સર્વેટીમ પાસે સર્વે કરાવવાનો રહેશે. સર્વે ટીમ જ્યારે સર્વે માટે જે તે ગામમાં આવે ત્યારે નુક્શાનગ્રસ્ત ખેડુતો સર્વે દરમ્યાન બાકાત રહી જવા ન પામે અને સર્વેની કામગીરી સુચારૂ રીતે હાથ ધરી શકાય તે માટે તમામ ખેડુતો સહકાર આપવા ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા અનુરોધ કરવામાં આવે છે. સમયમર્યદામાં રહી જે પણ ખેડુતોને નુકશાન થયેલ હોય તે તમામ ખેડુતોએ સર્વે ટીમ પાસે સર્વે કરાવી લેવાનો રહેશે. બાદ કોઇ ખેડૂતોની અરજી બાકી હશે તો પણ રજુઆત ગ્રાહ્ય રાખવામાં આવશે નહિ.

અન્ય સમાચારો પણ છે...