એજ્યુકેશન:ધો.12 સા.પ્ર.ના ગુણ ચકાસણીના જવાબો ઓનલાઈન ડાઉનલોડ

ભાવનગરએક મહિનો પહેલા
  • કૉપી લિંક
  • સુધરેલા પરિણામો શાળાને મોકલી અપાશે
  • બોર્ડની વેબસાઇટ પરથી તા. 24 સુધીમાં ગુણ ચકાસણીના જવાબો ડાઉનલોડ કરી શકશે

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહ વ્યવસાયલક્ષી પ્રવાહ અને ઉચ્ચતર બુનિયાદી પ્રવાહ ની જુલાઈ 2021 ની પરીક્ષાનું પરિણામ ગત તારીખ 23 ઓગસ્ટના રોજ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું આ પરીક્ષાના પરિણામ બાદ ગુણ ચકાસણીની અરજીઓ ઓનલાઇન માધ્યમથી સ્વીકારવામાં આવી હતી ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહ વ્યવસાયલક્ષી પ્રવાહ અને ઉચ્ચતર બુનિયાદી પ્રવાહના આ પરીક્ષાના પરિણામના ગુણ ચકાસણી બાદના જવાબો ઓનલાઇન માધ્યમથી ગુજરાત બોર્ડની વેબસાઇટ www.gseb.org અથવા તો hsc.gseb.in પર તારીખ 14 સપ્ટેમ્બરથી 24 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન ઓનલાઇન ડાઉનલોડ કરી શકાશે.

આ ગુણ ચકાસણીના જવાબો ઓનલાઇન ડાઉનલોડ કરવા માટે વિદ્યાર્થી દ્વારા કરવામાં આવેલી અરજીની વિગત જેમાં સીટ નંબર, મોબાઈલ નંબર અને પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરીને લોગીન થવાનું રહેશે તેમજ જવાબ ડાઉનલોડ કરવાનો રહેશે. જે વિદ્યાર્થીઓના પરિણામમાં સુધારો છે તેઓને શાળાના સરનામે સુધારેલા ગુણપત્રક પણ મોકલી આપવામાં આવશે તેમ બોર્ડના પ્રતિનિધિ રાજુભાઈ ભટ્ટે જણાવ્યું છે.

અન્ય સમાચારો પણ છે...