મંજૂરી:શહેરને 87 કરોડની વિકાસ ગ્રાન્ટની કરાયેલી ફાળવણી

ભાવનગર15 દિવસ પહેલા
  • કૉપી લિંક
  • રસ્તાના 13 કામો માટે રૂ. 7.50 કરોડ તથા મુખ્યમંત્રી શહેરી સડક યોજના અન્વયે રૂ.8.38 કરોડના કામોને સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી

ભાવનગર શહેરના વિવિધ વિકાસ કામો માટે વર્ષ 2021-22 માટે એસ.જે.એમ.એમ.એસ.યુ.વાય. ની મળેલી ગ્રાન્ટ અન્વયે ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા રૂ.104.06 કરોડના કામો સુચવી રાજ્ય સરકારમાં દરખાસ્ત કરી હતી. જે પૈકી રૂ.87.05 કરોડના કામોને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે મંજૂરીની મહોર લગાવી હતી.\n ભાવનગર શહેરના જુદા જુદા વિકાસ કામો માટે સક્ષમ સત્તાએ મંજુર કરી સરકારમાં સરકારમાં દરખાસ્ત કરી હતી. જેમાં આજે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ભાવનગર મહાનગરપાલિકાને વિવિધ વિકાસ કામો માટે રૂ.87.05 કરોડની ફાળવણી માટે મંજૂરી આપી છે. ભાવનગર મહાપાલિકાએ આ કામો માટે શહેરી વિકાસ વિભાગને કરેલી દરખાસ્તોને ભૂપેન્દ્ર પટેલે સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી આપી છે.

મુખ્યમંત્રીએ ભાવનગર મહાનગરપાલિકામાં રસ્તાઓના આર.સી.સી કામો, પેવર તથા રિકાર્પેટ કરવાના અને પેવીંગ બ્લોક નાખવાના કામો સાથોસાથ ભારે વરસાદથી ક્ષતિગ્રસ્ત થયેલા માર્ગોના રિપેરીંગ એમ કુલ 7 કામો માટે મુખ્યમંત્રી શહેરી સડક યોજનામાંથી રૂપિયા 8.38 કરોડની ફાળવણી માટે અનુમોદન આપ્યું છે.

ભાવનગર મહાનગરના આઉટગ્રોથ વિસ્તારોના 13 જેટલા માર્ગોના કામો માટે રૂ. 7.50 કરોડ ફાળવવાની પણ મુખ્યમંત્રીશ્રીએ સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી આપી છે. એટલું જ નહિ, સ્વર્ણિમ જયંતિ મુખ્યમંત્રી શહેરી વિકાસ યોજના અંતર્ગત ભૌતિક આંતરમાળખાકીય સુવિધાના 64 કામો જેમાં પાણી પુરવઠા, શહેરી પરિવહન, પેવર રોડ વગેરે માટે અને સામાજિક માળખાકીય સુવિધાઓના 20 કામો માટે એમ કુલ 84 વિકાસ કામો માટે કુલ 71.17 કરોડ રૂપિયા ફાળવવાની પણ તેમણે મંજૂરી આપી છે. આ વિકાસ કામોનો સમગ્ર ભાવનગર મહાનગરની 6.49 લાખની જનસંખ્યાને લાભ મળશે.

અન્ય સમાચારો પણ છે...