કૃષિ સૂચના:ખેડૂતો માટે પાકમાં જંતુઓની સંખ્યાને નિયંત્રણમાં રાખવા માટે સોલાર લાઈટ ટ્રેપ ખુબજ ઉપયોગી

ભરૂચ4 મહિનો પહેલા
  • કૉપી લિંક
  • સોલાર લાઈટ ટ્રેપ માટે આઈ ખેડૂત પોર્ટલમાં અરજી કરવી

કૃષિ અને બાગાયત પાકના મહત્વને જોતા રાજ્ય સરકારે વિવિધ પાક જેવા કે કપાસ, દિવેલા, એરંડા અને બાગાયત પાકમાં “જંતુ પ્રબંધન” માટે “સૂર્યપ્રકાશ ઉર્જા સંચાલિત જંતુ પકડવા માટેની ટ્રેપ” (સોલાર લાઈટ ટ્રેપ) ખુબજ ઉપયોગી છે. જંતુઓની સંખ્યાને નિયંત્રણમાં રાખવા માટે અને સંભવિત ઉપદ્રવ તેમજ પાકને થતું નુકસાન અટકાવવા માટે આ એક અસરકારક પદ્ધતિ છે.

જીલ્લાના તમામ ખેડૂતોને કૃષિ સંદેશ પાઠવવામાં આવ્યો

ભરૂચ જીલ્લાના તમામ ખેડૂતોને કૃષિ સંદેશ પાઠવવામાં આવે છે કે, ભરૂચ જીલ્લામાં વર્ષ 2021-22માં આ ઘટકમાં અરજીઓ મેળવવા તા.30 જુન 2021 સુધી આઈ ખેડૂત પોર્ટલ ખુલ્લું મુકવામાં આવેલું છે. રસ ધરાવતા ખેડૂતોએ અરજી કરવા ઈ-ગ્રામ સેન્ટર મારફતે અથવા https://ikhedut.gujarat.gov.in ઉપર અરજી કરવા વિનંતી છે. અરજી કર્યાબાદ અરજીની પ્રિન્ટ લઈ અરજીની નકલ, 8-અ, આધારકાર્ડ, બેંક પાસબુકની નકલ, અનુ.જાતિ, અનુ.જનજાતિનાં લાગુ પડતા હોય તેવા દાખલા સાથે જે તે ગામના ગ્રામસેવક અથવા તાલુકા પંચાયતની ખેતીવાડી શાખામાં દિન-સાતમાં જમા કરાવવા જણાવવામાં આવ્યું છે.

અન્ય સમાચારો પણ છે...