કામગીરીની ચકાસણી:રાજ્યની પુરવઠા મોનીટરીંગ ટીમ બનાસકાંઠાની મુલાકાતે, વ્યાજબી ભાવોની દુકાનોની મુલાકાત કરી ગ્રાહકોના પ્રતિભાવો મેળવ્યા

પાલનપુર22 દિવસ પહેલા
  • કૉપી લિંક
  • દાંતા ખાતે આવેલા ગોડાઉનની મુલાકાત લઇ કામગીરીની સમીક્ષા કરવામાં આવી
  • નોડલ અધિકારીએ ગ્રાહકોના પ્રતિભાવો મેળવી કામગીરી બાબતે સંતોષ વ્યક્ત કર્યો

રાષ્ટ્રીય અન્ન સલામતિ કાયદો-2013 અંતર્ગત લાભાર્થીઓને વ્યાજબી ભાવે અનાજ આપી સલામતી પૂરી પાડવામાં આવે છે. જેનું મોનિટરિંગ ઇન્સ્ટીટ્યુટના નોડલ અધિકારી દ્વારા મુલ્યાંકન કરવામાં આવે છે. જેના અંતર્ગત નોડલ અધિકારી ડો. ઉપેન્દ્ર સિંઘે પાલનપુરની વ્યાજબી ભાવની દુકાનોની મુલાકાત કરી, ગ્રાહકોના પ્રતિભાવો મેળવ્યા હતા.

નોડલ અધિકારીએ ગ્રાહકોના પ્રતિભાવો મેળવ્યા

ભારત સરકારના રાષ્ટ્રીય અન્ન સલામતી કાયદા-2013 અંતર્ગત સહવર્તી મૂલ્યાંકન કરવાનું ઠરાવવામાં આવ્યું છે. જેના અનુસંધાને ગુજરાત રાજ્ય માટેના મોનીટરીંગ ઇન્સ્ટીટ્યુટ તરીકે Centre For Development Communication & Studies, જયપુર રાજસ્થાનના ડો. ઉપેન્દ્ર કે. સિંઘની નોડલ અધિકારી તરીકે નિમણુંક કરવામાં આવેલી છે.

દાંતા ખાતેના ગોડાઉનની પણ મુલાકાત લેવામાં આવી

ડો. ઉપેન્દ્ર કે. સિંઘ અને તેમની ટીમ, નિયામક, અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા, ગાંધીનગરની ટીમે બનાસકાંઠા જિલ્લા પુરવઠા અઘિકારી આર.કે.પટેલ તથા તેમની ટીમને સાથે રાખી ગઇકાલે બુધવારે અને આજે ગુરૂવારે દાંતીવાડા તથા પાલનપુરની વ્યાજબી ભાવની દુકાનોની મુલાકાત કરી હતી. તેમજ ગ્રાહકોના પ્રતિભાવો મેળવી કામગીરી બાબતે સંતોષ વ્યક્ત કર્યો હતો. દુકાનો ઉપરાંત ગુજરાત નાગરિક પુરવઠા નિગમના દાંતીવાડા તથા દાંતા ખાતે આવેલા ગોડાઉનની મુલાકાત લઇ કામગીરીની સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી.

અન્ય સમાચારો પણ છે...