આશા વર્કરોની વિવિધ માગ:ડીસામાં આશા વર્કર બહેનો અચોક્કસ મુદતની હડતાળ પર; ઇનસેટિવ પ્રથા બંધ કરી લઘુત્તમ વેતન આપવાની માંગ

ડીસા19 દિવસ પહેલા

રાજ્યના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા આશાવર્કર બહેનોને લઘુત્તમ વેતન કે ફિક્સ પગાર આપવાની જગ્યાએ અપાવામાં આવતી ઇનસેન્ટિવ પ્રથા બંધ કરવા સહિતની માંગણીઓ સાથે આશાવર્કર બહેનોએ આજે અચોક્કસ મુદતની હડતાળ પર બેસી ગઈ છે. જ્યાં સુધી તેમની માંગણીઓ નહીં સંતોસાય ત્યાં સુધી ધરણા યોજી કામકાજથી અળગા રહેવાનો નિર્ણય કર્યો હતો.

ડીસામાં સરદાર બાગ ખાતે આશાવર્કર અને આશા ફેસિલિટર બહેનોએ ધરણા યોજી નાયબ કલેક્ટર કચેરીએ આવેદનપત્ર આપ્યું હતું. આશા વર્કર બહેનો પોતાની માંગણીઓને લઈ ચોક્કસ મુદત સુધી કામકાજથી અળગા રહેવાનો નિર્ણય કર્યો છે. આરોગ્ય ખાતામાં અન્ય કર્મચારીઓની સાથે ખભેખભો મિલાવીને કામ કરતા આશાવર્કરોને પૂરતો પગાર આપવામાં આવતો નથી. આશાવર્કરોની માંગણીઓ છે કે ઇનસેન્ટિવ જેવી શોષણ પ્રથા બંધ કરી તેઓને લઘુત્તમ વેતન કે ફિક્સ પગાર આપવામાં આવે, વર્ગ 5નું નવું મહેકમ ઊભું કરી તેમાં આશા વર્કરોનો સમાવેશ કરવામાં આવે, આશા વર્કરોનો કામકાજનો સમય ફિક્સ કરવામાં આવે, અન્ય સરકારી કર્મચારી મહિલાઓની જેમ આશા વર્કર બહેનોને પણ 180 દિવસની મેટરનીટી લીવ આપવામાં આવે, ગુજરાત સરકારનું ઓળખ પત્ર આપવામાં આવે, ઓનલાઇન કામકાજ અંતર્ગત એન્ડ્રોઇડ ફોન આપવામાં આવે તેમજ 45 વર્ષથી ઉપરની બહેનોનો પેન્શન યોજનામાં સમાવેશ કરવા સહિતની માંગણીઓ તેઓએ રજૂ કરી છે. આ માંગણી નહીં સ્વીકારાય ત્યાં સુધી કામકાજથી અળગા રહેશે તેમ જણાવ્યું હતું.

અન્ય સમાચારો પણ છે...