આયોજન:જિલ્લાના 8 તાલુકામાં દોઢ કરોડના ખર્ચે ચોમાસા પૂર્વે વિકાસ કામો કરાશે

આણંદ2 મહિનો પહેલા
  • કૉપી લિંક
  • આણંદ જિલ્લાના ગામડામાં બ્લોક પેવીંગનું કામ શરૂ
  • બોરસદ તાલુકામાં સૌથી વધુ 20.55 લાખ ખર્ચ અને તારાપુર તાલુકામાં સૌથી ઓછો 15 લાખનો ખર્ચ થશે

આણંદના આયોજન મંડળ દ્વારા જિલ્લાના વિકાસ માટે 2022-23ના વર્ષ માટે 8 તાલુકાઓમા જનસુવિધાઓના 897.07 લાખના 742 કામની મંજૂરી આપવામાં આવી છે. જે અતંર્ગત જિલ્લાના 8 તાલુકામાં 146.6 લાખના ખર્ચે બ્લોક પેવીંગ કરવામાં આવશે. જેમાં બોરસદ તાલુકામાં સૌથી વધુ 20.55 લાખ અને તારાપુર તાલુકામાં સૌથી ઓછું 15 લાખના ખર્ચે બ્લોક પેવીંગનું કામ હાથ ધરવામાં આવશે.

આણંદ જિલ્લાના વિકાસ માટે 2022-23ના વર્ષ માટે વિવિધ વિકાસના કામનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત (ખાસ પ્લાન) જોગવાઇ હેઠળ 25 લાખના 14 કામો મંજૂર કરાયા હતા. જેમાં આઠ તાલુકા વચ્ચે 25 લાખ આપવામાં આવ્યા છે. જે અતંર્ગત ઉમરેઠમાં 2, બોરસદમાં 1, આંકલાવમાં 3, તારાપુરમાં 3 અને ખંભાતમાં 5 એમ કુલ 14 કામ મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે.

આ ઉપરાંત 8 તાલુકામાં 146.6 લાખના ખર્ચે બ્લોક પેવીંગનું કામ હાથ ધરવામાં આવશે. જેમાં ગામની શેરી, ફળીયા,ચોક વગેરે જગ્યાએ બ્લોક નાખવામાં આવશે. ધુળીયા રસ્તાની જગ્યા પર બ્લોક નાખવાથી ગામડાઓ ડસ્ટ ફ્રી બનશે.

ગ્રામ્ય વિસ્તારના વિકાસ કામોને પ્રાધાન્ય અપાશે
આણંદ જિલ્લા પંચાયત દ્વારા સરકારી વિવિધ યોજના હેઠળ આરસીસી રોડ, ગટર, બ્લોક પેવિંગ, તળાવ ઉંડા કરવા સહિત કામો હાથધરવામાં આવી રહ્યાં છે. ગ્રામ્ય વિસ્તારો બિસ્માર રસ્તાની કામગીરી હાથધરવામાં આવી છે. મનરેગા યોજના હેઠળ તળાવ ઉંડા કરવા તેમજ વરસાદી પાણીના નિકાલ માટે કાંસ સફાઇ કરવાની કામગીરી ચાલી રહી છે.જે ચોમાસ પહેલા પૂર્ણ કરવામાં આવશેઆ ઉપરાંત 424 સખીમંડળના જુથ માટે 4 કરોડ ઉપરાંતનું ધિરાણ મંજૂર કરવામાં આવ્યા હતા. - હંસાબેન પરમાર ,પ્રમુખ,જિલ્લા પંચાયત આણંદ

15% વિવેકાધીન જોગવાઈ હેઠળ કેટલા ખર્ચે બ્લોક પેવીંગનું કામ કરાશે તેનુ સરવૈયું

તાલુકોખર્ચ
આણંદ19.40 (લાખ)
ઉમરેઠ15.13 (લાખ)
બોરસદ20.55 (લાખ)
આંકલાવ19.80 (લાખ)
પેટલાદ18.20 (લાખ)
સોજીત્રા19.45 (લાખ)
ખંભાત18.93 (લાખ)
તારાપુર15.00 (લાખ)

​​​​​​

અન્ય સમાચારો પણ છે...