અમદાવાદ:શહેરમાં હવે 368 માઇક્રો કન્ટેનમેન્ટ ઝોનઃ નવા 8 માઇક્રો કન્ટેનમેન્ટ ઝોન ઉમેરાયા, 18ને મુક્ત કરવામાં આવ્યા

અમદાવાદએક વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

હવે શહેરમાં કુલ 368 માઇક્રો કન્ટેનમેન્ટ વિસ્તાર થઈ ગયા છે. ગઇકાલના 381 વિસ્તારમાંથી આજે 18 વિસ્તારને માઇક્રો કન્ટેનમેન્ટ ઝોનમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. જ્યારે 8 નવા ઝોન ઉમેરવામાં આવ્યા છે. 8 નવા માઇક્રો કન્ટેનમેન્ટ વિસ્તારમાં સાઉથ ઝોનના 3, સાઉથ વેસ્ટ ઝોનના 1, નોર્થ વેસ્ટ ઝોનના 2, વેસ્ટ ઝોનના 2 વિસ્તારનો સમાવેશ થાય છે.

18 વિસ્તારને માઇક્રો કન્ટેન્ટમેન્ટ મુક્ત કર્યાં
શહેરના 18 વિસ્તારને માઇક્રો કન્ટેનમેન્ટ ઝોનમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યાં છે. જેમાં સાઉથ ઝોનના 1, સેન્ટ્રલ ઝોનના 1, નોર્થ વેસ્ટ ઝોનના 4, વેસ્ટ ઝોનના 3, સાઉથ વેસ્ટ ઝોનના 5 વિસ્તારનો સમાવેશ થાય છે.

અન્ય સમાચારો પણ છે...