અમદાવાદ / શહેરમાં હવે 258 માઇક્રો કન્ટેનમેન્ટ ઝોનઃ નવા 13 કન્ટેનમેન્ટ ઝોન ઉમેરાયા, 9ને મુક્ત કરવામાં આવ્યા

The city now has 258 micro containment zones: 13 new containment zones added, 9 released
X
The city now has 258 micro containment zones: 13 new containment zones added, 9 released

દિવ્ય ભાસ્કર

Aug 01, 2020, 08:36 PM IST

અમદાવાદ. હવે શહેરમાં કુલ 258 માઇક્રો કન્ટેનમેન્ટ વિસ્તાર થઈ ગયા છે. ગઇ કાલના 254 વિસ્તારમાંથી આજે 9 વિસ્તારને માઇક્રો કન્ટેનમેન્ટ ઝોનમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. જ્યારે 13 નવા ઝોન ઉમેરવામાં આવ્યા છે. 13 નવા માઇક્રો કન્ટેનમેન્ટ વિસ્તારમાં સાઉથ ઝોનના 4 વિસ્તાર, નોર્થ ઝોનના 1 વિસ્તાર, સાઉથ વેસ્ટ ઝોનના 2 વિસ્તાર, વેસ્ટ ઝોનના 1 વિસ્તાર, ઇસ્ટ ઝોનના 1 વિસ્તાર, નોર્થ-વેસ્ટ ઝોનના 3, સેન્ટ્રલ ઝોનનો 1 વિસ્તાર વિસ્તાર સમાવેશ થાય છે.

9 વિસ્તારને માઇક્રો કન્ટેન્ટમેન્ટ મુક્ત કર્યાં
શહેરના 9 વિસ્તારને માઇક્રો કન્ટેનમેન્ટ ઝોનમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યાં છે. જેમાં જ્યારે સાઉથ ઝોનના 3 વિસ્તાર, સાઉથ વેસ્ટ ઝોનના 1 વિસ્તાર, નોર્થ ઝોનના 1 વિસ્તાર, વેસ્ટ ઝોનના 1 વિસ્તાર, નોર્થ વેસ્ટ ઝોનના 3 વિસ્તારને કન્ટેનમેન્ટ ઝોનમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યાં છે.

Next Stories

    ની  સંપૂર્ણ વાંચનસામગ્રી