ઓક્શન:અમદાવાદમાં ગાડી અને ટુ વ્હીલરની નવી સીરીઝ માટે પસંદગીના નંબરોની હરાજી શરૂ થશે

અમદાવાદ14 દિવસ પહેલા
  • કૉપી લિંક
  • ગોલ્ડન માટે ટુ વ્હીલરના રૂ.8000 જ્યારે અન્ય વાહનોના રૂ.40 હજાર

અમદાવાદ RTO દ્વારા ગાડીમાં નવી સિરીઝ GJ01-WG અને બાઇક GJ01-VM ખોલવામાં આવનાર છે. જેથી વાહનમાલિકોને જો પસંદગીના નંબર લેવા હોય તો હરાજીમાં ભાગ લઈ શકે છે. RTO દ્વારા પસંદગીના ગોલ્ડન, સિલ્વર અને અન્ય એમ ત્રણ પ્રકારના નંબર માટે હરાજી રાખવામાં આવી છે. જેનો ફીનો દર અલગ અલગ છે. ગોલ્ડન માટે ટુ વ્હીલરના 8000 જ્યારે અન્ય વાહનોના 40000, સિલ્વરમાં ટુ વ્હીલરના 3500 જ્યારે અન્ય વાહનોના 15000 જ્યારે અન્યમાં ટુ વ્હીલરના 2000 જ્યારે અન્ય વાહનોના 8000 ફી નક્કી કરવામાં આવી છે.

ID-પાસવર્ડ તૈયાર કરી હરાજીમાં ભાગ લઈ શકાશે
પસંદગીનો નંબર મેળવવા ઈચ્છતા વાહન માલિકોએ તેમના વાહનોનું રજીસ્ટ્રેશન કરાવીને પસંદગીના નંબર મેળવવા માટે https://vahan.parivahan.gov.in/fancy પર નોંધણી, યુઝર આઇ.ડી.અને પાસવર્ડ તૈયાર કરી વાહન હરાજીની પ્રક્રિયામાં ભાગ લેવાનો રહેશે. પસંદગી નંબર મેળવવા માટેની અરજી સેલ ઇન્વોઇસની તારીખ અથવા વીમાની તારીખ એ બે માંથી જે વહેલું હોય તે તારીખથી સાત દિવસની અંદર રજુ કરવાની રહેશે. આવી અરજી, અરજી કર્યાની તારીખથી 60 દિવસ સુધી અમલી ગણાશે. આ રીતે 60 દિવસમાં અરજદાર ચોઇસનો કોઇ નંબર નહીં મેળવે અથવા ઉપલબ્ધ નંબરોમાંથી અરજદારને પસંદગીનો નંબર ફાળવી શકાશે નહીં તો અરજી તારીખથી ગણતા 60માં દિવસે એટલે કે છેલ્લા દિવસે રજીસ્ટ્રીંગ ઓથોરીટી દ્વારા રેન્ડમ પધ્ધતિથી નંબર ફાળવી દેવામાં આવશે.

5 દિવસમાં બિડ એકાઉન્ટના નાણાં જમા કરાવવાના રહેશે
જેની સામે અરજદારને કોઇ વાંધો લઇ શકશે નહી. અરજદારએ હરાજીની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયાના પાંચ દિવસમાં બિડ એકાઉન્ટના નાણાં જમા કરાવવાના રહેશે. જો આ નિયત સમયમર્યાદામાં નાણાં ચૂકવવામાં નિષ્ફળ જશે તો મૂળ ભરેલી રકમ (Base Price) ને જપ્ત કરી ફરીવાર હરાજી કરવામાં આવશે. ઓનલાઇન ઓશન દરમ્યાન અરજદારએ RBI દ્વારા નક્કી કરેલ દરે ચાર્જ ચૂકવવાનો રહેશે. અસફળ અરજદારને રીફંડ માટે હાલની મેન્યુઅલ પધ્ધતિ પ્રમાણે નાણા પરત કરવાના હોવાથી Net Banking, Credit/Debit Card વગેરે જે રીતે પેમેન્ટ કરી હોય તે જ રીતે પરત કરવામાં આવશે.

નવી સિરિઝના ગોલ્ડન, સિલ્વર અને અન્ય નંબરો
નવી સિરિઝના ગોલ્ડન, સિલ્વર અને અન્ય નંબરો
અન્ય સમાચારો પણ છે...