કાર્યવાહી:નરોડાના દેવ આશિષ સ્કાયના ડેવલપરને રેરાનો 15 લાખ દંડ; ગ્રાહકો પાસેથી 10 ટકા કરતાં વધુ રકમ લેતાં રિટ થઈ હતી

અમદાવાદએક વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
  • એગ્રીમેન્ટ ફોર સેલના રજિસ્ટ્રેશન પહેલાં ગ્રાહકો પાસેથી 10 ટકા કરતાં વધુ રકમ લેતાં રિટ થઈ હતી

નરોડામાં દેવ આશિષ સ્કાય નામનો પ્રોજેક્ટ મુકનાર અબ્જીબાપા ઇન્ફ્રા પાર્ટનરશીપ ફર્મને તેના ગ્રાહકો પાસેથી એગ્રીમેન્ટ ફોર સેલ કરતાં પહેલા 10 ટકા કરતાં પણ વધારે રકમ લેવા મામલે રેરાએ સુઓમોટો કરી હતી. જેમાં તમામ દલીલો ધ્યાને લીધા બાદ ભાગીદારી પેઢીને રૂ. 15 લાખનો દંડ ફટકાર્યો છે. સાથે એવી નોંધ કરી છેકે, આ રકમ તેઓ ગ્રાહકો પાસેથી વસૂલી શકશે નહી. તેમજ દંડની રકમ 15 દિવસમાં ભરી દેવા આદેશ કર્યો છે.

નરોડા, કઠવાડા રોડ પર આવેલા દેવ આશિષ સ્કાય નામના પ્રોજેક્ટના અલ્ટરેશન રજિસ્ટ્રેશન માટે 22 ફેબ્રુઆરી 2018ના રોજ ઓનલાઇન અરજી કરાઈ હતી. જેમાં પ્રોજેક્ટના સીએ. દ્વારા ન્યુ પ્રોજેક્ટ લોન્ચ દર્શાવ્યો હતો. જેમાં કુલ 48 યુનિટમાં 10 ટકા કરતાં વધારે રકમ લીધાનું દર્શાવ્યું હતું. રેરા કાયદાની 13(1)ના જોગવાઇ પ્રમાણે રજિસ્ટર્ડ એગ્રીમન્ટ ફોર સેલ પહેલા ગ્રાહકો પાસેથી 10 ટકા કરતાં વધારે રકમ લઇ શકાય નહીં. ભાગીદારી પેઢીએ એવી રજૂઆત કરી હતીકે, તેમણે 27 યુનિટનો એગ્રીમેન્ટ ફોર સેલ કરી દીધો છે. 13 યુનિટનો એગ્રીમેન્ટ ફોર સેલ માટે તારીખ લેવાઈ છે. 1 યુનિટમાં ખોટી વેલ્યુ દર્શાવી છે. જોકે તમામ બાબતો ધ્યાને લીધા બાદ કાયદાની ભંગ થયો હોવાનું રેરાએ ઠરાવ્યું હતું.

અન્ય સમાચારો પણ છે...