અનામત:ગુજરાતમાં બિનઅનામત વર્ગની જાતિઓમાં હિન્દુ ધર્મની વધુ 20 અને મુસ્લિમ ધર્મની વધુ 12 જાતિનો સમાવેશ

અમદાવાદ2 વર્ષ પહેલા
 • કૉપી લિંક

રાજ્ય સરકાર દ્વારા વર્ષ નિયત કરાયેલી બિનઅનામત વર્ગની જાતિઓની યાદીમાં હિન્દુઓની વધુ 20 અને મુસ્લિમોની વધુ 12 જાતિ- પેટા જાતિનો સમાવેશ કરાયો છે.

સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ દ્વારા 6 ડિસેમ્બર 2018ના ઠરાવથી બિનઅનામત વર્ગની જાતિઓની યાદી તૈયાર કરાઈ છે. જેમાં કુલ 69 જાતિઓનો સમાવેશ કરાયો છે. ત્યારબાદ વર્ષ 2019માં બે વખત આ યાદીમાં નવી જાતિઓનો સમાવેશ કરાયો હતો. હવે ફરી એકવાર બિનઅનામત વર્ગમાં નવી જાતિઓ- પેટા જાતિઓનો ઉમેરો કરવામાં આવ્યો છે.

સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ દ્વારા જણાવાયું કે, અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ અને સામાજિક શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગો- અન્ય પછાત વર્ગો સિવાયની કોઇપણ જાતિ, સમૂહ કે જૂથનો ઉલ્લેખ બિનઅનામત વર્ગની યાદીમાં ન થયો હોય તેવી જાતિના ઉમેદવારો- અરજદારોને પણ સક્ષમ સત્તાધિકારીએ બિનઅનામત વર્ગનું પ્રમાણપત્ર આપવાનું રહેશે.

બિનઅનામત હિન્દુ જાતિઓમાં સમાવેશ કરેલ જાતિઓ/પેટાજાતિઓ

 • હિન્દુ વાલમ બ્રાહ્મણ
 • ખંડેલવાલ (મૂળે ગુજરાતમાં સ્થાયી થયેલ)
 • મોઢ વણીક, મોઢ વાણીયા
 • રાયવવાળ બ્રાહ્મણ
 • ખેડાવાળ બ્રાહ્મણ, બાજ ખેડાવાળ બ્રાહ્મણ, સૌરાષ્ટ્ર બાજ ખેડાવાળ બ્રાહ્મણ
 • જેઠી મલ્લ, જેષ્ઠી મલ્લ, જયેષ્ઠી મલ્લ
 • પુરબીયા રાજપૂત ક્ષત્રિય
 • હિન્દુ આરેઠીયા
 • વાવિયા
 • હિન્દુ મહેતા
 • મોરબીયા
 • જોબનપુત્રા
 • પુષ્કર્ણા બ્રાહ્મણ
 • સિધ્ધુરુદ્ર બ્રાહ્મણ
 • સાંચીહર બ્રાહ્મણ
 • પુરોહિત, રાજપુરોહિત
 • માહેશ્વરી, અગ્રવાલ, અગ્રવાલ (વૈષ્ણવ વણિક), અગ્રવાલ (વૈષ્ણવ વાણિયા)
 • ઠક્કર
 • મારુ રાજપૂત
 • અમદાવાદ રાવત (રાજપૂત)

બિનઅનામત મસ્લિમ જાતિઓમાં સામેલ જાતિઓ/પેટા જાતિઓ

 • કુરેશી મુસ્લીમ
 • સુન્ની મુસલમાન વ્હોરા પટે, સુન્ની મુસલમાન
 • શીયા જાફરી મોમીન જમાત, મુસલમાન મોમીન
 • મોમીન, વૈદ્ય જ્ઞાતિ, મોમીન સુથાર, સુથાર (મુસ્લીમ), મુમન
 • ખેડવાયા મુસ્લીમ
 • ચૌહાણ (મુસલમાન)
 • મુસ્લીમ ખત્રી
 • બુખારી
 • મુસ્લીમ રાઉમા, મુસ્લીમ રાયમા
 • મીરઝા, બેગ
 • પિંઢારા
 • મુસ્લિમ વેપારી
અન્ય સમાચારો પણ છે...