પોલીસની સરકારી નોકરી:PSIની ભરતીમાં એક કરતાં વધુ અરજી કરનાર અને જનરલ કેટેગરીના ફી ન ભરનારા ઉમેદવારોની 97 હજારથી વધુ અરજીઓ રદ

અમદાવાદ5 દિવસ પહેલા
  • કૉપી લિંક
ફાઈલ તસવીર - Divya Bhaskar
ફાઈલ તસવીર
  • રદ થયેલી અરજીઓનો કન્ફર્મેશન નંબર psirbgujarat2021.in વેબસાઈટ પર ઉમેદવાર જોઈ શકાશે
  • PSIની 1,382 જગ્યા માટે ભરતી બહાર પાડવામાં આવેલી છે

ગુજરાત પોલીસમાં ભરતીની મોસસમાં લાખો ઉમેદવારોએ PSI અને LRD બનવા માટે ફોર્મ ભર્યા છે. આગામી ડિસેમ્બર મહિનાની 3 તારીખથી PSI અને LRD બંને માટે શારીરિક દોડની પરીક્ષા યોજાવવાની છે. એ પહેલાં PSI ભરતી બોર્ડ દ્વારા PSI માટે ઉમેદવારે કરેલી એકથી વધુ અરજીઓ રદ કરી છે અને જે જનરલ કેટેગરીમાં ઉમેદવાર આવે છે અને ફી ભરી નથી તેમની અરજીઓ પણ રદ કરી દેવામાં આવી છે. એકથી વધુ અરજી કરી હોય અને રદ કરવામાં આવી હોય એવી 85069 અને ફી ન ભરી હોય એવી 12645 એમ કુલ 97714 અરજી રદ કરવામાં આવી છે.

ફી ન ભરનારા ઉમેદવારોની અરજી રદ કરાઈ
PSI ભરતી બોર્ડે જણાવ્યું છે કે PSI કેડરની ભરતી માટે કરવામાં આવેલી અરજીઓની ચકાસણી કરતાં એક કરતાં વધારે અરજીઓ કરેલી હોય એવી અરજીઓ પૈકી છેલ્લી કન્ફર્મ કરેલી અરજી માન્ય રાખી વધારાની કરવામાં આવેલી અરજીઓ રદ કરવામાં આવી છે. જ્યારે ભરતી માટે કરવામાં આવેલી અરજી કન્ફર્મ કર્યા બાદ જનરલ કેટેગીરીના જે ઉમેદવારોએ ફી ભરેલી નથી તેમની અરજી રદ કરવામાં આવેલી છે.

1383 જગ્યા માટે ભરતી બહાર પડી
બંને માટે રદ થયેલી અરજીઓનો કન્ફર્મેશન નંબર જો psirbgujarat2021.in વેબસાઈટ પર ઉમેદવાર જોઈ શકશે. 10,459 જેટલી લોકરક્ષક (LRD) કેડરની અને PSIની 1,382 જગ્યાઓ માટે ભરતી બહાર પાડવામાં આવેલી છે. આ માટેની શારીરિક કસોટી LRD ઉમેદવારોની સાથે જ યોજાશે. ઉમેદવારોને શારીરિક કસોટીમાં 50માંથી માર્ક્સ આપવામાં આવશે.

એકથી વધુ અરજી કરનારા જે ઉમેદવારોની અરજી રદ કરાઈ તેની યાદી

ફી ભરવાની બાકી હોવાથી રદ કરવામાં આવેલી અરજીની યાદી