ટ્રેન સેવા પ્રભાવિત:વાણગાંવ અને દહાણુ રોડ વચ્ચે મેગા ટ્રાફિક બ્લોકને કારણે અમદાવાદથી પસાર થતી અનેક ટ્રેનોને અસર

અમદાવાદએક મહિનો પહેલા
  • કૉપી લિંક
  • કેટલીક ટ્રેન ટૂંકી/આંશિક રીતે બંધ કરવામાં આવશે
  • કેટલીક ટ્રેનોને મુસાફરોની સુવિધા માટે વધારાના સ્ટોપેજ અપાશે

બ્રિજ નંબર 166 અને 169 પર કાયમી ડાયવર્ઝનનું કામ હાથ ધરવા માટે 22મી મે, 2022ના રોજ વાણગાંવ અને દહાણુ રોડ સ્ટેશનો વચ્ચે મેગા ટ્રાફિક બ્લોક લેવામાં આવશે, જેના કારણે અમદાવાદમાંથી પસાર થતી ઘણી ટ્રેનોને અસર થશે. જેમાં કેટલીક ટ્રેન ટૂંકી/આંશિક રીતે બંધ કરવામાં આવશે. જ્યારે કેટલીક ટ્રેનોને મુસાફરોની સુવિધા માટે વધારાના સ્ટોપેજ આપવામાં આવશે.

22મી મે, 2022ના રોજ આંશિક રીતે રદ કરાયેલ અને ટૂંકી ટર્મિનેટ કરાયેલી ટ્રેનો
1. ટ્રેન નંબર 12480 બાંદ્રા ટર્મિનસ – જોધપુર સૂર્ય નગરી એક્સપ્રેસ બાંદ્રા ટર્મિનસ અને સુરત વચ્ચે આંશિક રીતે રદ રહેશે અને સુરતથી ઉપડશે.
2. ટ્રેન નંબર 12933 મુંબઈ સેન્ટ્રલ - અમદાવાદ કર્ણાવતી એક્સપ્રેસ મુંબઈ સેન્ટ્રલ અને વલસાડ વચ્ચે આંશિક રીતે રદ રહેશે અને વલસાડથી ઉપડશે.
3. ટ્રેન નંબર 12490 દાદર - બિકાનેર એક્સપ્રેસ દાદર અને વાપી વચ્ચે આંશિક રીતે રદ રહેશે અને વાપીથી ઉપડશે.
4. ટ્રેન નંબર 82901 મુંબઈ સેન્ટ્રલ - અમદાવાદ તેજસ એક્સપ્રેસ મુંબઈ સેન્ટ્રલ અને વાપી વચ્ચે આંશિક રીતે રદ રહેશે અને વાપીથી ઉપડશે.
5. ટ્રેન નંબર 22955 બાંદ્રા ટર્મિનસ - ભુજ કચ્છ એક્સપ્રેસ બાંદ્રા ટર્મિનસ અને વલસાડ વચ્ચે આંશિક રીતે રદ રહેશે અને વલસાડથી ઉપડશે.
6. ટ્રેન નંબર 20907 દાદર - ભુજ એક્સપ્રેસ દાદર અને બીલીમોરા વચ્ચે આંશિક રીતે રદ રહેશે અને બીલીમોરાથી ઉપડશે.
7. ટ્રેન નંબર 12479 જોધપુર – બાંદ્રા ટર્મિનસ સૂર્ય નગરી એક્સપ્રેસ 21મી મે, 2022ના રોજ ઉપડતી સુરત ખાતે ટૂંકી ટર્મિનેટ કરવામાં આવશે અને તેથી સુરત અને બાંદ્રા ટર્મિનસ વચ્ચે આંશિક રીતે રદ કરવામાં આવશે.
8. ટ્રેન નંબર 12934 અમદાવાદ-મુંબઈ સેન્ટ્રલ કર્ણાવતી એક્સપ્રેસ વલસાડ ખાતે ટૂંકી ટર્મિનેટ કરવામાં આવશે અને તેથી વલસાડ અને મુંબઈ સેન્ટ્રલ વચ્ચે આંશિક રીતે રદ કરવામાં આવશે.
9. 21મી મે, 2022ના રોજ ઉપડનારી ટ્રેન નંબર 12489 બિકાનેર – દાદર એક્સપ્રેસ વાપી ખાતે ટૂંકી ટર્મિનેટ કરવામાં આવશે અને તેથી વાપી અને દાદર વચ્ચે આંશિક રીતે રદ કરવામાં આવશે.
10. ટ્રેન નંબર 82902 અમદાવાદ – મુંબઈ સેન્ટ્રલ તેજસ એક્સપ્રેસ વાપી ખાતે ટૂંકી ટર્મિનેટ કરવામાં આવશે અને તેથી વાપી અને મુંબઈ સેન્ટ્રલ વચ્ચે આંશિક રીતે રદ કરવામાં આવશે.
11. ટ્રેન નંબર 22956 ભુજ - બાંદ્રા ટર્મિનસ એક્સપ્રેસ 21મી મે, 2022ના રોજ ઉપડતી વલસાડ ખાતે ટૂંકી ટર્મિનેશન થશે અને તેથી વલસાડ અને બાંદ્રા ટર્મિનસ વચ્ચે આંશિક રીતે રદ કરવામાં આવશે.
12. ટ્રેન નંબર 20908 ભુજ - દાદર એક્સપ્રેસ 21મી મે, 2022 ના રોજ ઉપડતી બીલીમોરા ખાતે ટૂંકી ટર્મિનેટ કરવામાં આવશે અને તેથી બીલીમોરા અને દાદર વચ્ચે આંશિક રીતે રદ કરવામાં આવશે

22મી મે, 2022ના રોજ રેગ્યુલેટેડ/રિશેડ્યુલ કરેલ ટ્રેનો:-
1. ટ્રેન નં. 22932 જેસલમેર-બાંદ્રા ટર્મિનસ એક્સપ્રેસ, 1 મે, 2022 ના રોજ ઉપડનારી, 3 કલાક માટે ફરીથી નિર્ધારિત ગયા અને હવે તે 22.00 કલાકે ઉપડશે.
2.ટ્રેન નંબર 22954 અમદાવાદ - મુંબઈ સેન્ટ્રલ ગુજરાત એક્સપ્રેસ 2 કલાક 30 મિનિટમાં રેગ્યુલેટ થશે.
3. ટ્રેન નંબર 16613 રાજકોટ-કોઈમ્બતુર એક્સપ્રેસ 1 કલાક માટે રેગ્યુલેટ કરવામાં આવશે.
4.ટ્રેન નંબર 19016 પોરબંદર - મુંબઈ સેન્ટ્રલ સૌરાષ્ટ્ર એક્સપ્રેસ 1 કલાક 30 મિનિટમાં નિયમન કરવામાં આવશે.
5.ટ્રેન નંબર 09038 બાડમેર - બાંદ્રા ટર્મિનસ સ્પેશિયલ 2 કલાક 15 મિનિટમાં નિયમન કરવામાં આવશે.
6.ટ્રેન નંબર 22990 મહુવા-બાંદ્રા ટર્મિનસ એક્સપ્રેસ 1 કલાક 40 મિનિટમાં નિયમન કરવામાં આવશે.
7.ટ્રેન નંબર 19578 જામનગર - તિરુનેલવેલી એક્સપ્રેસ 1 કલાક 50 મિનિટમાં નિયમન કરવામાં આવશે.
8. ટ્રેન નંબર 22966 ભગત કી કોઠી - બાંદ્રા ટર્મિનસ સુપરફાસ્ટ એક્સપ્રેસ 2 કલાક 20 મિનિટમાં રેગ્યુલેટ કરવામાં આવશે.

22મી મે, 2022ના રોજ દહાણુ રોડ અને વાણગાંવ સ્ટેશન પર વધારાના સ્ટોપેજ સાથે ટ્રેનો પૂરી પાડવામાં આવશે:
1.ટ્રેન નંબર 22990 મહુવા-બાંદ્રા ટર્મિનસ એક્સપ્રેસ
2.ટ્રેન નંબર 19578 જામનગર-તિરુનેલવેલી એક્સપ્રેસ.
3.ટ્રેન નંબર 22966 ભગત કી કોઠી - બાંદ્રા ટર્મિનસ સુપરફાસ્ટ એક્સપ્રેસ.

અન્ય સમાચારો પણ છે...