અમદાવાદના સમાચાર:GTUએ 4 ડિપ્લોમા-5 ડિગ્રી એન્જિ. કોલેજોને નો-એડમિશન ઝોનમાં મૂકી, 38 કોલેજની 4775 સીટ્સ ઘટાડી

અમદાવાદ6 દિવસ પહેલા
  • કૉપી લિંક

ગુણવત્તાયુક્ત ટેક્નિકલ શિક્ષણ માટે GTU દ્વારા પ્રયત્ન કરવામાં આવી રહ્યા છે. જેના પાયામાં GTU દ્વારા સંલગ્ન તમામ સંસ્થામાં કરવામાં આવતાં એકેડમિક ઈન્સ્પેક્શન જેવા મહત્વના પરિબળો કાર્યરત છે.તાજેતરમાં જ GTU દ્વારા સંલગ્ન 435 સંસ્થા પાસેથી ઓનલાઈન સેલ્ફ ડિસ્ક્લોઝર મંગાવવામાં આવ્યું હતું. જેની ખરાઈ પછી 280 સંલગ્ન સંસ્થામાં શિક્ષણ ક્ષેત્રે સંકળાયેલા તજજ્ઞો દ્વારા ઈન્સ્પેક્શન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાંથી 38 સંસ્થામાં ફેકલ્ટીઝ અને લેબોરેટરીઝની ઉણપ અને કેટલીક સંસ્થામાં છેલ્લા 3 વર્ષથી ડાયરેક્ટર કે પ્રિન્સિપાલની જગ્યા ખાલી હોય તેની સામે ધરાધોરણ મુજબ પગલાં ભરવામાં આવ્યા છે.

એન્જિનિયરીંગની 15 સંસ્થાની 1295 સીટ્સ ઘટાડી
GTUના કુલપતિ ડૉ. નવીન શેઠે જણાવ્યું હતું કે, ટેક્નિકલ શિક્ષણમાં કોઈ પણ પ્રકારની ઉણપ ના રહી જાય તે અર્થે GTU અને AICTEના ધરાધોરણ મુજબ તમામ નિયમોનું ચુસ્તપણે પાલન કરાવવું જરૂરી છે. એકેડેમિક ઈન્સ્પેક્શનથી શિક્ષણની ગુણવત્તામાં વધારો થશે. જીટીયુ દ્વારા કરવામાં આવેલ 280 સંસ્થાના એકેડમિક ઈન્સ્પેક્શનમાંથી કુલ 38 સંસ્થાની સીટ્સ ઘટાડવામાં આવેલી છે. જેમાંથી ડિગ્રી એન્જિનિયરીંગની 15 સંસ્થાની 1295 સીટ્સ , ડિપ્લોમાં એન્જિનિયરીંગની 18 સંસ્થામાં 3300, 1 ફાર્મસી કૉલેજની 60 સીટ્સ તથા એમબીએ અને એમસીએની અનુક્રમે 3 અને 1 સંસ્થાની કુલ 60, 60 સીટ્સમાં ધટાડો કરવામાં આવ્યો છે.

આ કોલેજોમાં સીટ્સ ઘટાડી
આ કોલેજોમાં સીટ્સ ઘટાડી

ACPCને જાણ કરી
તમામ વિદ્યાશાખાની મળીને કુલ 38 સંસ્થાની 4775 સીટ્સમાં ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે.GTU દ્વારા આ બાબતની જાણ ACPCને પણ કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત એકેડમીક ઈન્સ્પેક્શનમાં GTUના ધરાધોરણો પર ખરી ના ઉતરેલી ડિપ્લોમાં એન્જિનિયરીંગની 4 અને ડિગ્રી એન્જિનિયરીંગની 5 કૉલેજો મળીને કુલ 9 કૉલેજોને GTU દ્વારા નો-એડમિશન ઝોનમાં મૂકવામાં આવી છે.

અન્ય સમાચારો પણ છે...