નવી નીતિ જાહેર:રાજ્ય સરકાર ખેતરમાં વીજ ટાવરો ઉભા કરવા માટે ખેડૂતોને જમીનના કિંમતના 15% લેખે વળતર આપશે

અમદાવાદ17 દિવસ પહેલા
  • કૉપી લિંક
પ્રતિકાત્મક તસવીર - Divya Bhaskar
પ્રતિકાત્મક તસવીર
  • 12 જાન્યુઆરી 2021ના પરિપત્ર તેમજ ત્યાર બાદ સુધારેલ પરિપત્ર પ્રમાણે નક્કી કરેલા દરો લાગુ પડશે

ખેડૂતોના ખેતરોમાંથી વીજ ટ્રાન્સમિશન અને ટાવરો ઉભા કરવાથી જમીન તેમજ તેમાં થયેલા પાક અને ઝાડને નુકસાન થતું હોય છે. આ બાબતે રાજ્ય સરકાર અત્યાર સુધી અસરગ્રસ્ત ખેડૂતોને જમીનનો ઉપયોગ કરવા બાદ 7.5 ટકા લેખે ચૂકવણું કરતી હતી. પરંતુ રાજ્ય સરકારે નવી નીતિ જાહેર કરતાં હવે ખેડૂતોને બમણું એટલે કે 15 ટકા લેખે નુકસાનીનું ચૂકવણું કરવામાં આવશે.

હવે ખેડૂતોની જમીનના ઉપયોગમાં 15 ટકા લેખે ચૂકવણું થશે
પ્રાપ્ત વિગતો પ્રમાણે ખેડૂતો અને જમીન ધારકોની માંગણીને ધ્યાને લઇને, નવીન વીજ ટ્રાન્સમિશન લાઇનો અને ટ્રાન્સમિશન ટાવર ઊભા કરવા અંગે જમીન, પાક, ફળાઉ ઝાડને થતા નુકશાન અંગે અગાઉ નિયત થયેલ વળતરમાં વધારો આપવાનો સરકારે મહત્વનો નિર્ણય લીધો છે. ઉર્જામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈએ જણાવ્યું હતું કે, RoW Corridor(Right of Way Corridor) (ટ્રાન્સમિશન લાઇનના રેષાઓની પહોળાઇ)ના કારણે જમીનના ઉપયોગ બદલ વળતર પેટે જમીનના મૂલ્યના 7.5 ટકાને બદલે બમણુ એટલે કે, 15 ટકા લેખે ચૂકવણું કરાશે.

સુધારેલ પરિપત્ર પ્રમાણે નક્કી કરેલા દરો લાગુ પડશે ( પ્રતિકાત્મક તસવીર)
સુધારેલ પરિપત્ર પ્રમાણે નક્કી કરેલા દરો લાગુ પડશે ( પ્રતિકાત્મક તસવીર)

નવા સુધારાથી ટ્રાન્સમિશન લાઈન નાંખવાનું ઝડપી બનશે
ઊર્જામંત્રીએ ઉમેર્યુ કે, ફળાવ ઝાડ તથા અન્ય ઝાડના નુકશાન પેટે વળતર ચૂકવતી વખતે વળતરના મૂલ્યાંકન માટે મહેસૂલ વિભાગ દ્વારા જાહેર કરેલ 12 જાન્યુઆરી 2021ના પરિપત્ર તેમજ ત્યાર બાદ સુધારેલ પરિપત્ર પ્રમાણે નક્કી કરેલા દરો લાગુ પડશે. જેથી ખેડૂતોને નુકશાનના પ્રમાણમાં વળતર મળી રહેશે.જમીનના મૂલ્યના મૂલ્યાંકન માટે, જે-તે સમયના અને સ્થળના, સરકારના પ્રવર્તમાન, ઓન લાઇન જંત્રી દરોને વાર્ષિક વધુમાં વધુ 10 ટકા વધારો ગણીને, વળતરની ગણતરી આખરી કરવાની રહેશે.આ જોગવાઇઓ નવી ટ્રાન્સમિશન લાઇન તેમજ પ્રગતિમાં હોય તેવી ટ્રાન્સમિશન લાઇનના કામ માટે લાગુ પડશે.આ સુધારાને કારણે ટ્રાન્સમિશન લાઇન નાખવાના કામમાં ઝડપ આવશે.