શિક્ષણ:મેડિકલ, ડેન્ટલ, આયુર્વેદ સહિતના કોર્સની 13581 સીટ પર 21મી સુધી ચોઇસ ફિલિંગ

અમદાવાદ3 મહિનો પહેલા
  • કૉપી લિંક
  • પ્રવેશના બીજા રાઉન્ડના ઓનલાઇન ચોઇસ ફિલિંગ કાર્યક્રમની જાહેરાત
  • સાંજે 4 સુધીમાં ચોઇસ ફિલિંગ કરાવી શકાશે, રાતે 12 વાગ્યે જાહેરાત કરાશે

પ્રવેશ કમિટીએ મેડિકલ, ડેન્ટલ, આયુર્વેદિક, હોમિયોપથી સહિતની સરકારી, ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ, સેલ્ફ ફાઇનાન્સ સહિતની 13581 બેઠકો પરની બીજા રાઉન્ડની ઓનલાઇન ચોઈસ ફિલિંગ માટેના કાર્યક્રમની જાહેરાત કરી છે, જે અંતર્ગત 21 નવેમ્બર સુધીમાં વિદ્યાર્થીઓ બીજા રાઉન્ડ માટેનું ચોઈસ ફિલિંગ કરાવી શકશે. 21 નવેમ્બર રાત્રે 12 કલાક સુધીમાં ઉમેદવારો દ્વારા ભરેલા ચોઇસ ફિલિંગની જાહેરાત કરાશે. આ પ્રવેશ કાર્યવાહીમાં 16 નવેમ્બર સુધીમાં 5566 વિદ્યાર્થીએ ઓનલાઈન કન્સેન્ટ આપી છે. જ્યારે 3857 વિદ્યાર્થીએ ચોઈસ ભરી છે.

જ્યારે 3663 વિદ્યાર્થીએ ચોઈસ લોક કરી છે. પ્રવેશ પ્રક્રિયા અંગેની માહિતી મેડિકલની પ્રવેશ કમિટી વેબસાઈટ www.medadmgujarat.org પર મૂકવામાં આવી છે. વિદ્યાર્થીઓના પ્રશ્નો અને મૂૂંઝવણ માટે પ્રવેશ સમિતિ દ્વારા ટેલિફોન અને ઇમેઇલ દ્વારા medadmgujarat2018@gmail.com સતત માર્ગદર્શન પૂરું પાડવામાં આવી રહ્યું છે. વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ સમિતિની વેબસાઇટ નિયમિત રીતે જોવા માટે જણાવવામાં આવ્યું છે.

ઓલ ઇન્ડિયા ક્વોટાની 15% બેઠકો ભરાશે
વર્ષ 2022-23 માટે મેડિકલ, ડેન્ટલ, આયુર્વેદ, હોમિયોપથીની સરકારી, ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ, એસએફઆઈ કોલેજોની, સરકારી, મેનેજમેન્ટ, એનઆરઆઈ બેઠકો, આયુર્વેદ, હોમિયોપથીની એસએફઆઈ કોલેજોની 15 ટકા ઓલ ઇન્ડિયા ક્વોટાની બેઠકો પર ચોઈસ ફિલિંગ કાર્યવાહી થશે.

વર્ષ 2022-2023 માટેની બેઠકોની વિગતો

કોર્સઓલ ઇન્ડિયા ક્વોટાગવર્નમેન્ટ ક્વોટામેનેજમેન્ટ ક્વોટાNRI ક્વોટાકુલ
મેડિકલ28547962886396008
ડેન્ટલ36984871481255
આયુર્વેદ5817551902852288
હોમિયોપથી7630713835004030
કુલ45511061948157213581

ઓલ ઇન્ડિયા ક્વોટાની 15% બેઠકો ભરાશે
​​​​​​​વર્ષ 2022-23 માટે મેડિકલ, ડેન્ટલ, આયુર્વેદ, હોમિયોપથીની સરકારી, ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ, એસએફઆઈ કોલેજોની, સરકારી, મેનેજમેન્ટ, એનઆરઆઈ બેઠકો, આયુર્વેદ, હોમિયોપથીની એસએફઆઈ કોલેજોની 15 ટકા ઓલ ઇન્ડિયા ક્વોટાની બેઠકો પર ચોઈસ ફિલિંગ કાર્યવાહી થશે.

અન્ય સમાચારો પણ છે...