પ્રવેશ પ્રક્રિયા:ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં દિવાળી પહેલા એડમિશન પ્રક્રિયા પૂર્ણ થશે, ખાલી સીટો પર કોલેજ દ્વારા જ એડમિશન અપાશે

અમદાવાદએક વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
ગુજરાત યુનિ.ની ફાઈલ તસવીર - Divya Bhaskar
ગુજરાત યુનિ.ની ફાઈલ તસવીર
  • લૉ વિભાગમાં પણ LLBના 2 રાઉન્ડ પૂર્ણ થવા આવ્યા છે અને આવતીકાલે ત્રીજા માટે કોલેજમાં કેટલી બેઠક ખાલી રહેશે તે જાહેર થશે

ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં અત્યારે એડમિશન પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. એડમિશન પ્રક્રિયા અત્યારે અંતિમ તબક્કામાં ચાલી રહી છે. દિવાળી નજીક આવતા એડમિશન પ્રક્રિયા ઝડપથી કરવામાં આવી રહી છે. અત્યારે મોટા ભાગના કોર્ષમાં ઓફલાઈન એડમિશન પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. જે દિવાળી અગાઉ જ પૂર્ણ થશે અને બાકીની સીટ પર દિવાળી બાદ કોલેજ કક્ષાએથી જ એડમિશન આપવામાં આવશે.

દિવાળી પહેલા એડમિશન પ્રોસેસ પૂરી થશે
ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં કોમર્સમાં પ્રવેશ પ્રક્રિયા માટે ઓનલાઈન રાઉન્ડ બાદ ઓફલાઈન રાઉન્ડ શરુ કરવામાં આવ્યા છે. ઓફલાઈન રાઉન્ડ માટે પણ મેરીટ જાહેર થયું છે અને કાલ સુધીમાં ઓફલાઈન પ્રવેશ માટે ફી ભરીને પ્રવેશ મેળવવાનો રહેશે જે બાદ બાકી રહેલ બેઠક પર કોલેજ કક્ષાએથી જ પ્રવેશ આપવામાં આવશે અને દિવાળી અગાઉ જ એડમિશન પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી દેવામાં આવશે. સીટ વધશે તો દિવાળી બાદ પણ બાકી રહેલ વિદ્યાર્થીઓને કોલેજ પરથી એડમિશન આપવામાં આવશે.

લૉ વિભાગમાં એડમિશનના 2 રાઉન્ડ પૂર્ણ થયા
​​​​​​​
લૉ વિભાગમાં પણ LLBના 2 રાઉન્ડ પૂર્ણ થવા આવ્યા છે અને આવતીકાલે ત્રીજા માટે કોલેજમાં કેટલી બેઠક ખાલી રહેશે તે જાહેર થશે. જે બાદ વિદ્યાર્થીઓએ કોલેજ પર જઈને એડમિશન લેવાનું રહેશે. એટલે દિવાળી પહેલા LLBના ૩ રાઉન્ડ પુરા થશે અને મોટા ભાગની એડમિશન પ્રક્રિયા પૂર્ણ થશે. LLMમાં પણ અત્યારે મોટા ભાગની એડમિશન પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઇ છે. સીટ વધશે તો કોલેજ કક્ષાએ જ વિદ્યાર્થીઓએ જઈને એડમિશન લેવાનું રહેશે.