ચૂંટણીની આચારસિંહતા નડી:ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડમાં ચૂંટણીને કારણે વર્ગ-1ના અધિકારીઓની 64 જગ્યાઓ હજી એક મહિનો ખાલી રહેશે

અમદાવાદ18 દિવસ પહેલા
  • કૉપી લિંક

ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડમાં વર્ગ 1ના અધિકારીઓની 102 જગ્યા છે,આ જગ્યામાંથી 64 જગ્યા ખાલી છે.ખાલી પડેલી જગ્યા પર અત્યારે ચાર્જ સોંપવામાં આવ્યો છે.વર્ગ-2ના અધિકારીઓનું વર્ગ-1ના અધિકારી તરીકે પ્રમોશન આપવાનું બાકી છે. જેના કારણે હજુ સુધી 64 જગ્યાઓ ચાર્જ પર ચલાવવામાં આવી રહી છે.

હજુ સુધી પ્રમોશન આપવામાં આવ્યા નથી
કુલ 102 જગ્યાઓ પૈકી 61 જગ્યાઓ પર વર્ગ-2ના અધિકારીઓને જ પ્રમોશન આપીને તે જગ્યા ભરવાની હોય છે.વર્ગ -2ના અધિકારીને 8 વર્ષનો અનુભવ હોય અથવા વર્ગ-2ના અધિકારી તરીકે 64 મહિના પુરા થતા હોય તેને વર્ગ-1 તરીકે પ્રમોશન આપી શકાય છે.વર્ગ-2ના અનેક અધિકારીઓને જુલાઈ મહિનામાં ન વર્ગ-1ના અધિકારી તરીકે પ્રમોશન આપવાની લાયકાત પુરી થઈ ચૂકી છે છતાં હજુ સુધી પ્રમોશન આપવામાં આવ્યા નથી.

1 મહિના જેટલો સમય 64 જગ્યાઓ ખાલી રહેશે
64 ખાલી પડેલી જગ્યાઓમાંથી 60 જેટલી જગ્યા જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી અને જિલ્લા પ્રાથમિકઅધિકારીની છે.આ જગ્યા અત્યારે ચાર્જ પર ચાલી રહી છે તો કેટલીક જગ્યા ખાલી છે.જોકે હવે ચૂંટણી જાહેર થઈ હોવાથી પ્રમોશન કે બદલી નહિ થઈ શકે જેથી હજુ 1 મહિના જેટલો સમય 64 જગ્યાઓ ખાલી રહેશે.

અન્ય સમાચારો પણ છે...