સિનિયર સિટિઝન મતદાતા:અમદાવાદ શહેર અને જિલ્લામાં 80 વર્ષથી વધુ વયના 1.30 લાખ મતદારો, 1500 પૈકીના 218 માત્ર એલિસબ્રિજ બેઠક પર

અમદાવાદ18 દિવસ પહેલા
  • કૉપી લિંક

ગુજરાત વિધાનસભાની સામન્ય ચૂંટણીઓ આગામી માસમાં યોજાનાર છે. વધુમાં વધુ મતદાન થાય તે માટે ચૂંટણી તંત્ર દ્વારા અનેક પ્રયાસો હાથ ધરાયા છે. અમદવાદ જિલ્લામાં પણ જિલ્લા કલેક્ટર અને ચૂંટણી અધિકારી ડો. ધવલ પટેલના સીધા માર્ગદર્શન હેઠળ અવસર રથ, મતદાન જાગૃતિ ઝૂંબેશ, દિવ્યાંગ તથા 80 વર્ષથી વધુ વય જૂથના મતદારો માટે પોસ્ટલ બેલેટ જેવી સુવિધાઓ હાથ ધરાઈ છે. અમદાવાદ શહેર-જિલ્લામાં 80થી વધુ વયના કુલ 1,30,893 મતદારો છે.

80થી 89 વર્ષ વય જૂથના 1,10,949 મતદારો, 90થી 99 વય જૂથના 18,444 અને 100થી વધુ વર્ષ વય જૂથના 1500 મતદારોનો સમાવેશ થાય છે. 100થી વધુ વય જૂથના સૌથી વધુ 218 મતદારો એલિસબ્રિજમાં અને સૌથી ઓછા 36 નિકોલ વિધાનસભા વિસ્તારમાં છે. સમગ્ર શહેર-જિલ્લાની વિગતો જોઈએ તો 100થી વધુ વય જૂથના સૌથી વધુ મતદારોમાં એલિસબ્રિજ પછી અનુક્રમે નારણપુરામાં 128, વેજલપુરમાં 105 તથા ધંધુકામાં 100 મતદારોનો સમાવેશ થાય છે.

આજ રીતે 80થી 89 વર્ષ વય જૂથના સૌથી વધુ 12,051 મતદારો પણ એલિસબ્રિજ વિસ્તારમાં છે. ત્યાર પછીના ક્રમે ઘાટલોડિયામાં 9,350 મતદારો, વેજલપુરમાં 8,542, નારણપુરામાં 7,270 મતદારો છે. 90થી 99 વય જૂથના સૌથી વધુ 2,984 મતદારો એલિસબ્રિજમાં છે, ત્યાર પછીના ક્રમે આ વય જૂથના 1,557 મતદારો ઘાટલોડિયામાં, 1,397 મતદારો નારણપુરામાં અને 1,375 મતદારો વેજલપુરમાં છે.
80 વર્ષથી ઉપરની વિવિધ વય જૂથમાં મતદારોની સંખ્યા

વિધાનસભા વિસ્તાર80 થી 89 વર્ષ વય જૂથ90 થી 99 વર્ષ વય જૂથ100 વર્ષથી વય જૂથ
વિરમગામ6,00982765
સાણંદ4,00059747
ઘાટલોડિયા9,3501,55797
વેજલપુર8,5421,375105
વટવા3,20638950
એલિસબ્રિજ12,0512,984218
નારણપુરા7,2701,397128
નિકોલ2,78930136
નરોડા3,99660261
ઠક્કરબાપા નગર3,48447639
બાપુનગર3,45451066
અમરાઈવાડી4,11854840
દરીયાપુર4,80581354
જમાલપુર-ખાડીયા4,24964249
મણીનગર6,3031,07369
દાણીલીમડા1,31564243
સાબરમતી1,15180173
અસારવા3,88864558
દસક્રોઈ4,19260860
ધોળકા3,52646242
ધંધુકા6,2511,195100
કુલ1,10,94918,4441500
અન્ય સમાચારો પણ છે...