સોની વેપારીની પાસે બે શખ્સ ગ્રાહક બનીને આવ્યા ને સવા બે લાખનો હાથ ફેરો કરી ગયા

2 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
  • શરાફ બજારમાં ધોળા દિવસે બન્યો બનાવ : બે હજારની ખરીદી કરી 14 નંગ સોનાની બુટી ભરેલો ડબ્બો ઉઠાવી ગયા