હસ્તરેખા

હથેળીમાં વક્ર આકારની જીવન રેખા વાળી વ્યક્તિ ઊર્જાથી ભરપૂર હોય છે

ધર્મ ડેસ્ક:  સમુદ્રશાસ્ત્રના આધારે જીવન રેખા સાથે જોડાયેલી વાતો અહીં જણાવીશું.


વક્ર આકારની જીવન રેખા હોય તેઓ ઊર્જાથી ભરપૂર હોય છે.

જીવન રેખા લાંબી હોય તેઓ ઉત્સાહી હોય છે.

 

નાની જીવન રેખાવાળી વ્યક્તિ બીજાની વાતોમાં સરળતાથી આવી જાય તેવા હોય છે.

 

સીધી જીવન રેખા હોય તે નવા સંબંધો બનાવવામાં સતર્ક હોય છે.

 

 

સીધી જીવન રેખા હોય તે નવા સંબંધો બનાવવામાં સતર્ક હોય છે.

 

સીધી જીવન રેખા હોય તે નવા સંબંધો બનાવવામાં સતર્ક હોય છે.

 

તમારો ઓપિનિયન પોસ્ટ કરો

લેટેસ્ટ કમેન્ટ્સ

તમારો પ્રશ્ન પોસ્ટ કરો

અનામિક ઉમેરોપ્રશ્ન ઉમેરો

લેખકને તમારો પ્રશ્ન મોકલો

અનામિક ઉમેરોપ્રશ્ન ઉમેરો

ગ્રહદશાવધુ

રાશિ-ઉપાયવધુ

વાસ્તુશાસ્ત્રવધુ

TOP