પાણીનો એક ઘૂંટડો વ્યય કરતાં પહેલાં થોભો, જોઈ લો આ વીડિયો

Jun 04,2017 2:51 PM IST

5મી જૂનના દિવસે આપણે વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ તરીકે ઉજવીએ છે. આ એક જ દિવસે આપણે પર્યાવરણ બચાવવાની, પાણીનો બગાડ નહીં કરવાની અને વધુ વૃક્ષો વાવવાની વાતો કરીએ છીએ. પણ ખરેખર જો રોજિંદા જીવનમાં આપણે પાણીનું મૂલ્ય સમજી શકીએ તો આવનારી પેઢી આપણને યાદ રાખશે. કેમ કે આજે પણ પાણીનો બગાડ નહીં કરીએ અને પાણીનું એક એક ટીપું પણ બચાવીશું તો ભવિષ્યમાં પાણી સંબંધિત સમસ્યાઓ અને પ્રશ્નો નહીં રહે છે. આ વીડિયો પણ એક એવો જ મેસેજ આપે છે. વીડિયોમાં દર્શાવાયું છે કે એક ઘૂંટ પણ કેવો ચમત્કાર સર્જી શકે છે. તો તમે પણ જુઓ આ વીડિયો અને આજથી પાણીનો બગાડ નહીં કરવાનો સંકલ્પ કરો.