રસ્તા પર જતી હતી યુવતી, ચોર આવીને મિનિ સ્કર્ટ ચોરી ગયો!રસ્તા પર જતી હતી યુવતીનું ધોળા દિવસે સ્કર્ટ ચોરાયું, જુઓ વીડિયો / મિનિ સ્કર્ટની ચોરી! રસ્તે જતી યુવતીનું સ્કર્ટ ચોરી શખ્સ ફરાર

Dec 15,2016 4:18 PM IST

ચોરને પણ ખાસ પ્રકારની જ ચોરી કરવાનો શોખ હોય ખરો? આ દ્રશ્યો જોયા બાદ તમને પણ લાગશે કે ચોર પણ ખાસ પ્રકારની વસ્તુઓની જ ચોરી કરતા હોય છે.. જુઓ અહીં આ શખ્સ જઈ રહ્યો છે.. અને તેનો ટાર્ગેટ છે આ યુવતી.. તે મોબાઈલ પર વાત કરવાનો ઢોંગ કરે છે.. વાત કરતા કરતા તે યુવતીનો પીછો કરે છે.. જેવા જ લોકો આજુબાજુથી જતા રહે છે કે.. ચોર પાર પાડે છે તેનું કામ... ધોળા દિવસે યુવતીએ પહેરેલું મિનિ સ્કર્ટ ચોરીને આ શખ્સ થઈ જાય છે રફુચક્કર.