પેરેન્ટિંગ / માતા-પિતાએ ટીનએજ બાળકોને સમય અને સાનિધ્ય આપવું કેટલું જરૂરી છે?

Jun 20,2019 4:40 PM IST

વીડિયો ડેસ્કઃ દિવ્યભાસ્કરડોટકોમના પેરેન્ટિંગ કાર્યક્રમમાં આજે ડૉ. આશિષ ચોક્સીને ઘણાં માતા-પિતાનો સવાલ છે કે, તેમના બાળકને ટીનએજમાં સમય અને સાનિધ્ય આપવું કેટલું જરૂરી છે. ટીનએજમાં બાળકોને સમય અને સાનિધ્ય ન આપવાથી કેવી મુશ્કેલી થઈ શકે છે? ડૉ. આશિષ ચોક્સી તેના વિશે વાત કરશો.