પેરેન્ટિંગ / બાળકને પ્રભાવી રીતે બોલતાં કેવી રીતે શીખવી શકાય?

Jan 05,2020 4:19 PM IST

વીડિયો ડેસ્કઃ દિવ્ય ભાસ્કર ડોટકોમના પેરેન્ટિંગ કાર્યક્રમમાં આજે ડૉ. આશિષ ચોક્સીને ઘણાં માતા-પિતાનો સવાલ છે કે, તેમના બાબાળકને બોલતાં કેવી રીતે શીખવાડી શકાય? અને માતા-પિતાએ શું કરવાથી બાળકોનો સ્પીચ એરિયા પાવરફૂલ થાય? ડૉ. આશિષ ચોક્સી તેના વિશે વાત કરશે.