પર્યુષણ / શ્રીમદ રાજચંદ્ર મિશન રાકેશભાઈની નિશ્રામાં ઉજવશે પર્યુષણ મહાપર્વ 2019

Aug 14,2019 4:25 PM IST

26 ઓગસ્ટ, 2019થી પર્યુષણનો દબદબાભેર પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે. શ્રીમદ રાજચંદ્ર મિશન પણ પૂ.રાકેશભાઈની નિશ્રામાં પર્યુષણ મહાપર્વની ઉજવણી વિશિષ્ટ રીતે કરવા જઈ રહ્યું છે. જેમાં 26 ઓગસ્ટથી 2 સપ્ટેમ્બર દરમ્યાન મુંબઈના વર્લીમાં આવેલ SVP સ્ટેડીયમમાં મંગલમય સ્નાત્રપૂજા, મોક્ષના 4 દ્વારપાળ, સત્સંગનો મહિમા ઉપરાંત વિવિધ ભક્તિમય કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.