ઉત્સવ / જાણો હોળી- ધુળેટીનો મહિમા અને તેને ઉજવવાની સાચી રીત

Mar 07,2020 11:24 AM IST

હોળીનો ઉત્સવ જીવનને રંગીન બનાવતો,સત્ય નિષ્ઠાનો મહિમા સમજાવતો ઉત્સવ છે. ભકત પ્રહલાદ નો પ્રસંગ આપણને ઘણું બધુ શીખવે છે.હોળીના દિવસે ઠેરે ઠેર હોલિકા દહન કરવામાં આવે છે, તેમાં શ્રી ફળ હોમવામાં આવે છે.તેવી રીતે આપણે આપણા દોષોનું દહન કરવું જોઈએ, પાણીનું એક એક ટીપું કિંમતી છે.આપણે જરુર હોય તેટલું જ પાણી વાપરવું જોઈએ. હોળી - રંગોત્સવ - ફૂલદોલોત્સવ શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન મનુષ્ય સ્વરુપે હતા ત્યારે પણ તેઓ મોટા પાયે ઉજવતા હતા.તેથી આજેય સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના મંદિરોમાં આ ઉત્સવ ઉજવાય છે.આ ઉત્સવની પાછળ ભગવાનની સ્મૃતિ રહેવાનો હેતુ છે.