ઉઠાવો મોબાઈલ, ડાઉનલોડ કરો DivyaBhaskar.com એપ અને વાંચો સાયકોલોજિસ્ટ ડૉ. પ્રશાંત ભીમાણીની કોલમ ‘મનદુરસ્તી’

Aug 02,2018 9:05 PM IST

દિવ્ય ભાસ્કર ડોટ આપના માટે લઈને આવ્યું છે એક ખાસ કોલમ. મનદુરસ્તી. મનદુરસ્તીમાં તમે અમદાવાદના પ્રખ્યાત સાયકોલોજીસ્ટ ડો. પ્રશાંત ભીમાણીની કોલમ મનદુરસ્તી વાંચી શકશો. આ કોલમમાં સાયકોલોજીને લગતાં તમામ મુદ્દાઓને રસપૂર્વક પિરસવામાં આવ્યા છે. તો ઉઠાવો મોબાઈલ, ડાઉનલોડ કરો DivyaBhaskar.com એપ અને વાંચો સાયકોલોજિસ્ટ ડૉ. પ્રશાંત ભીમાણીની કોલમ ‘મનદુરસ્તી’;. વાંચતા રહો દિવ્ય ભાસ્કર ડોટ કોમ