ઇન્ટરેસ્ટિંગ / 71 હજાર રૂપિયાનું દુનિયાનું સૌથી મજબૂત જેકેટ, તેના રેસા સ્ટીલથી 15 ગણા મજબૂત છે

Dec 03,2019 6:16 PM IST

વોલબેક નામની ડચ બ્રાન્ડે વિશ્વનું સૌથી મજબૂત જેકેટ બનાવ્યું હોવાનો દાવો કર્યો છે. આ જેકેટનો બહારનો ભાગ સંપૂર્ણપણે ડાઈનીમાથી બન્યો છે. ડાઈનીમા એક પ્રકારના ફાઈબરનું નામ છે, જે વિશ્વનું સૌથી મજબૂત ફાઈબર છે. આ ફાઈબરમાંથી બનેલું અવિનાશી જેકેટ દરેક પ્રકારની સ્થિતિ સહન કરી લે છે. એડવેન્ચર ક્લોથિંગ બ્રાન્ડ વોલબેક વર્ષોથી અત્યાધુનિક એડવેન્ચર સ્પોર્ટ્સ કપડાં બનાવે છે. આ કંપનીએ બનાવેલા કપડાં વિશ્વના સૌથી ટકાઉ કપડાં મનાય છે.