વાસ્તુશાસ્ત્ર / દિવાળીમાં ઘર સાફ કરવું કેમ જરૂરી છે? જાણો શું કહે છે મયંક રાવલ

Oct 19,2019 2:16 PM IST

દિવાળીનો તહેવાર નજીકમાં છે. દિવાળી આવે તે પહેલા ઘરની સફાઈ કરાતી હોય છે.તમને થતું હશે કે તેમાં નવી વાત શું છે આ તો અમને પણ ખબર છે. જોકે તમને ખબર નહીં હોય કે દિવાળીએ કરાતી ઘરની સફાઈ અને વાસ્તુ શાસ્ત્રને લેવાદેવા છે. તો ચાલો જાણો કે દિવાળી પર ઘર સાફ કરશો શું ફાયદો થશે અને નહીં કરો તો શું નુકસાન જશે. આ વિશે વાત કરીશે વાસ્તુ એક્સપર્ટ મયંક રાવલે