રણોત્સવ / કચ્છના સફેદ રણમાંથી નિહાળો સૂર્યોદયનો અવિસ્મરણીય નજારો

Jan 07,2020 3:46 PM IST

કચ્છમાં રણોત્સવ ચાલી રહ્યો છે.દેશભરમાંથી સહેલાણીઓ આવી રહ્યા છે.રણોત્સવ માટે આવતા સહેલાણીઓ ધોરડો સ્થિત ટેન્ટ સિટીમાં રોકાય છે.ટેન્ટ સિટીના મેનેજેન્ટ તરફથી સહેલાણીઓને સફેદ રણમાં લઈ જવામાં આવે છે.સફેદ રણમાં ઝીરો પોઈન્ટ છે જયાંથી સૂર્યોદયને નિહાળી શકાય છે.અહીં સહેલાણીઓ વહેલી સવારે પહોંચી જાય છે અને પછી ઉગતો સૂરજ નિહાળી રોમાંચ અનુભવે છે.