વાસ્તુ / અકસ્માતથી બચવાનો ઉપાય તમારા ઘરમાં જ છે,જાણો કઈ રીતે

Jan 22,2020 2:25 PM IST

આજકાલ અકસ્માતના બનાવોમાં વધારો જોવા મળે છે.અકસ્માતની એક ઘટના વિશે સાંભળ્યું જ હોય કે સાંભળવા મળે કે કોઈ અન્ય સ્થળે પણ અકસ્માતની વધુ એક ઘટના ઘટી છે.કોઈ પણ માણસ જાણતો નથી કે તે ક્યારે અને કેવી રીતે અકસ્માતનો ભોગ બનશે.જોકે સંભવિત અકસ્માતને ટાળવા માટે વાસ્તુમાં ઉપાય છે.તો ચાલો વાસ્તુ એક્સપર્ટ મયંક રાવલ પાસેથી જાણીએ કે અકસ્માતથી બચવા શું કરી કરવું જોઈએ.